Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home

Anjem Choudary, Islam ekstremis in Brittanje.

Foto. jihadwatch.org
"One day my dear Muslims," shouted Anjem Choudary in front of thousands of Muslims outside of London Central Mosque,
"Islam will govern Britain."
Einaardig genoeg word hierdie Islam ekstremis nie in hegtenis geneem nie. Anjem Choudary kan homself gelukkig ag,
aangesien rasse-en-godsdienstige haat uitsprake moeilik is om te vervolg, word gesê. Miskien in sy geval, want ander wat
hulself skuldig gemaak het aan veel kleiner rasse en godsdienstige haat oortredings was nie so gelukkig nie. Soos in die
geval van 62-jarige David Rowley, hy was opgesluit vir agt maande na die stuur van vier rassistiese tekste. In Anjem Choudary
se geval is dit eerder vrees aan die kant van die regering en owerhede wat verhoed om mense soos hy in hegtenis te neem.
Dit is 'n algemene feit dat westerse regerings, vanweë hulle sodanige humanistiese en liberale sieninge, hul lafhartigheid
en politieke korrekheid, nie die ruggraat het om teen radikale Moslems op te tree nie, en Choudary weet dit.
Politieke korrekheid beteken: om uitdrukkings, aksies, taal , idees en beleidsrigtings te vermy wat spesifieke
individue of groepe kan beledig of aanstoot gee.

In November 2008, Choudary organised a meeting of the newly formed Islam4UK, which, according to its website, was
"established by sincere Muslims as a platform to propagate the supreme Islamic ideology within the United Kingdom as a
divine alternative to man-made law", and to "convince the British public about the superiority of Islam thereby changing public opinion in favour of Islam in order to transfer the authority and power to the Muslims in order to implement the Shareeah.
On11 April 2013 Choudary stated "As Muslims, we reject democracy, we reject secularism, and freedom, and human rights.
We reject all of the things that you espouse as being ideals ... There is nothing called a republic in Islam. When we talk about
the shari'a, we are talking about only the shari'a. We are talking about rejecting the U.N., the IMF, and the World Bank (here in Britain)" Source. Wikipedia.
Anjem Choudary en Omar Bakri word absoluut geminag deur die oorgrote meerderheid van die Moslem-gemeenskap, selfs
deur die ultra-konserwatiewe en radikale Moslems wie hy voorgee om te verteenwoordig. Hy is selfs deur Humera Khan, van
die al-Nisa Muslim Women's Group daarvan beskuldig dat hy Islam demoniseer.

GADHAFI former tyrant of Lybia:
We have 50 million Muslims in Europe, Gadhafi said. There are signs that Allah will grant Islam victory in Europe without swords, without guns, without conquests. The 50 million Muslims of Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades.

"The West provides a great contrast in morality and warfare with honour. The "secular" West has far higher
standards of morality than the Islamic religious fighters, who have no morality at all." Prins Harry, ook bekend
as Kaptein Harry Wales, seun van Prinses Diana en Prins Charles.

Daar word bereken dat 1% van die meer as 1.6 biljoen Moslems wêreldwyd Moslem radikales is.
1% beteken meer as 10 miljoen Moslems. Gematigde Moslems is dus in die meederheid.
Tot watter mate, weet ons nie.

Gematigde Moslems steun nie Islam in sy fanatiese vorm nie:
"Prophet Muhammad, peace be upon him, taught the greatest struggle (jihad) is with ones ego (nafs). Even Islam means
peace, through submission to the Divine will. So how on Earth, can power greedy mullahs, politicians and warlords be representative of Islam? They dont represent the Holy Quran or Prophet Muhammad, peace be upon him, any more than
the popes who started the crusades or inquisition represent the Gospel or Jesus Christ, peace be upon him! Corrupt mullahs, terrorists and intolerant dictators are simply misusing the label of Islam and misquoted scriptures, as a way of trying to dis-
guise what they really are vicious imposters, who have no right to represent Islam, for there is nothing to be found in them
that reminds us of the teachings of the Holy Quran or the noble example of Prophet Muhammad, peace and blessings be
upon him. By their own actions, they condemn themselves!"  Paul Salahuddin Armstrong.

Die Qur'an keur terrorisme nie goed nie. Islam is 'n godsdiens van vrede en genade, nie van terrorisme nie.

Moslems aan die anderkant betreur die negatiewe sieninge oor hulle, diskriminasie en vooroordeel, die openbare wanopvattings oor Islam, die persepsie dat alle Moslems terroriste is. Dan word Moslems ook gekonfronteer met probleme
binne hul eie gemeenskappe, die interne stryd van die uitleef van 'n Islamitiese leefstyl in 'n wêreld oorheers deur die Westerse kultuur, die gevolge van terreur dade gepleeg deur mede Moslems, die verwarring tussen die verskillende Moslem ideologieë.