Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home

Moslem Feeste
Die twee Eid feeste wat deur beide Sunni en Shia Moslems gevier word is Eid ul-Fitr en Eid ul-Adha.
Eid al-Fitr ook genoem Fees van "breek van die vas" is 'n belangrike godsdienstige vakansiedag wat gevier word deur Moslems wêreldwyd wat die einde van Ramadan, die Islamitiese heilige maand van vas, aandui.
Eid ul-Adha (Fees van die offerande), die groot fees - Die fees dui die einde van die jaarlikse Hajj na Mekka aan. Ter herdenking
van Abraham (Hadhrat Ibrahim) se gewilligheid om sy jong seun Ismael (Hadhrat Ishmael) te offer in gehoorsaamheid aan 'n
opdrag van God, word skape en bokke aan God (Allah) geoffer. Die vleis word verdeel tussen familie, vriende en die armes.
Eid ul-Fitr word eerste gevier en omtrent 10 weke later Eid ul-Adha.
Gedurende die maand van Ramadan word dit van Moslems vereis om elke dag te vas. Dit is van sonop tot sononder. Hierdie verpligting is een van die vyf pilare van Islam.

Met betrekking tot Ismael as offerrande. Islam en die Judeo-Christelike tradisie verskil hier van mekaar.
Volgens die Bybelse weergawe word Isak geoffer (Gen. 22: 1-19) en nie Ismael nie.
In die Qur'an, Surah 37:100 -107 word dit deurgegee dat Abraham, in opdrag van Allah, sy seun moes offer.
Dit sou plaasvind in Mekka. Hoewel die Qur'an en hierdie spesifieke verse in die Qur'an nie die naam van die
seun noem wat deur  Abraham geoffer sou word nie, glo Moslems dat dit Ismael was.
Dit is in teenstelling met die Judeo-Christelike tradisie - in Genesis 22: 1 - 19, word Abraham opdrag gegee
om Isak te offer op een van die berge in die land Moria.
Om met Islam hieroor te argumenteer is van geen nut.

Pelgrims van regoor Afghanistan

Die Hajj is 'n pelgrimstog wat Moslems doen. Dit is verpligtend vir Moslems om die Hajj een keer in 'n leeftyd te doen as hulle
fisies en finansieël daartoe in staat is. Daar is 3 soorte Hajj: Hajj: Hajj at-Tamattu, Hajj al-Qiran and Hajj alIf rad. 'n Moslem wat
wel meedoen in die pelgrimstog word 'n Hajji genoem. Hajj begin op 8 Dhul Hijjah, die 12de maand van die Islamitiese of Hijri kalender en geskied oor 5 dae.
Hajj at-tamattu behels die uitvoer van Umrah en dan Hajj. Die Hajj at-tamattu bestaan dus uit 2 dele. Hajj is die groter pelgrimstog en Umrah, 'n kleiner pelgrimstog. Die Umrah vind net plaas in Mekka en kan gedoen word enige tyd van die jaar.
Umrah beteken om Tawaf  rondom die Kaaba te doen en daarna die Sa'i tussen Al-Safa en Al-Marwah (Twee heuwels in dieselfde
kompleks), na die aanvaarding van Ihram.
Ihram is die bereidwiligheid om al die rituele van 'Umrah, Hajj of beide uit te voer wanneer 'n pelgrim aandoen by die Miqat
(Miqat is die plek of stasie waar pelgrims deur 'n reinigings ritueel gaan en ook die Ihram kleed aantrek. Daar is 5 sulke
stasies: Dhu'l-Hulayfah, Juhfah, Qarn al-Manazil, Dhat Irq en Yalamlam).
Voor die uitvoering van Umrah of Hajj word dit vereis om eers die heilige staat van Ihram binne te gaan deur die uitvoering van
'n reinigings ritueel en 'n twee stuk kleed, 'n Ihram, sonder 'n hoofbedekking aan te trek. Een stuk bedek die boonste deel
van die liggaam, en die tweede die onderste deel van die liggaam. Vir 'n vrou is die Ihram dieselfde, behalwe dat sy nie parfuum
mag gebruik nie en sy word toegelaat om Ihram te maak in enige drag van haar keuse en kleur wat aan die Islamitiese gedrag-skode vir publieke drag voldoen. Die hande en gesig word nie bedek nie.
Iemand in die staat van Ihram word 'n Muhrim genoem. Iemand in die staat van Ihram moet aan sekere vereistes voldoen. Die
staat van Ihram is eindelik 'n staat van reinheid.

Uitvoering van die Umrah
Na die aanvaarding van die heilige staat van Ihram gaan pelgrims die heilige moskee, Al-Masjid Al-Haram binne met die regter
voet eerste.
1)Tawaf. Pelgrims begin die Umrah deur 7 keer om die Kaäba te beweeg, anti-kloks gewys.  Indien moontlik word die Swart
Klip (Hajar al Aswad), geleë in die oostelike hoek van die Kaäba, aangeraak en gesoen.
Volgens tradisie was die klip aan Adam gegee tydens sy verbanning uit die paradys. Ander stem nie hiermee saam nie, volgens hulle was die klip waarskynlik deel van 'n meteoriet.

"In pre-Mohammedan times it was believed that the stone had fallen from the moon and was sacred to the OLD MOON GOD HUBAL. The stone was enclosed in a small square temple known as the KABAH, which contained many lesser gods..."
(Robert Payne, The History of Islam, p.4, emphasis mine).

Die klip en die Kaäba is nie voorwerpe van aanbidding in Islam nie. Islam verbied die aanbidding van die swart klip, Kaaba,
en / of enige ander voorwerp.
Die volgende ritueel na Tawaf is om 2)Sa'i te doen tussen Safa en Marwah, twee heuwels wat geleë is in die moskee
kompleks. Volgens Islamitiese tradisie het Hagar 7 keer tussen die heuwels gehardloop in 'n poging om water te vind vir haar
baba Ismail. Na 'n vreeslike gesoek het 'n fontein van water skielik uit die grond gevloei, bekend as Zamzam. Pelgrims beweeg 7 keer tussen die 2 punte om die verhaal te herdenk. In die proses word Allah geprys.

"So it was that Abraham, Hagar and Ishmael left for Palestine. They traveled for many days until finally they reached the arid
valley of Bacca later to be called Mecca, which was one of the great caravan routes. There was no water in the valley and
although Hagar and Ishmael only had a small supply of water left, Abraham left them there knowing Allah would take care
of them. Soon all the water was gone. The child began to grow weak from thirst. There were two hills nearby, one called Safa
and the other Marwah. Hagar went up one hill and looked into the distance to see if she could find any water, but found none.
So she went to the other hill and did the same. She did this seven times. Then sadly she returned to her son, and to her
great surprise and joy she found a spring of water bubbling out of the earth near him. This spring, near which the mother
and child settled, was later called Zamzam. The area around it became a place of rest for the caravans travelling across
the desert and in time grew into the famous trading city of Mecca. .....The well of Zamzam, which dissapeared
when the Arabs placed idols at the Ka'bah, remained buried under the sand. One day Abd al-Muttalib found the well.
Pilgrims have been drinking from it ever since. Bron: This is Mohamed. by islamWay.

Voorstelling van die Tawaf en Sa'i. Geteken deur Sureyya Aydin, Noorweë.

3)'n Pelgrim eindig sy Umrah rituele deur sy hare kort te sny of sy kop kaal te skeer omrede dit 'n vereiste is om die staat van
Ihram te verlaat. In hierdie stadium is die verbod met betrekking tot die stand van Ihram opgehef, die Ihram (kleed) verwyder en
kan hy met sy normale lewe voortgaan. So eindig die eerste deel van hajj at-tamattu. Pelgrims moet hulle dan voorberei vir die
2de deel van hajj at-tamattu.
Onthou: Die Tawaf en die Sa'i word twee keer gedoen - Tawaf en Sa'i word gedoen vir Umrah en daarna vir Hajj.