Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home

Die grootste Moskee in die wêreld is die Al-Masjid Al-Haram. Die heilige moskee is in die stad Mekka in
Saoedi-Arabië en is gebou rondom een van Islam se heiligste strukture, die Kaäba (of Ka'aba) wat ook bekend
staan as Bayt Allah (Huis van God). Die Kaäba word bedek met die kiswa, 'n swartfluweel doek geborduur
in goud. Dit neem 50 geskoolde werkers sowat 8 maande om 'n kiswa te vervaardig teen 'n koste van 4.5 miljoen
Dollar. Volgens die Quran het Ibrahim (Abraham) en Ismael die Heiligdom in Mekka gebou as aanbiddings-
plek. Die heiligdom was gebou op die oorspronklike fondasie van die eerste Kaäba gebou deur Adam.
Na Abraham verval die heiligdom en word gevul met allerlei afgode. 4000 Jaar later en wel in die 8ste jaar van
Hijra, Januarie 630 N.C. het Mohammed al die gode vernietig en die struktuur hertoegewy. Oor die jare is die
struktuur vele kere herstel en herbou. Behalwe vir drie pilare wat die dak bo hou en 'n paar lampe van silwer en
goud is die binnekant van die Kaäba leeg. Foto. Zainichi Gaikokujin.

Wat die dood betref
Soos die Jode en Christene, glo Moslems dat die huidige lewe net 'n voorbereiding is vir die hiernamaals. Basiese artikels van
die geloof, sluit in; die dag van die oordeel, die opstanding, die Hemel en die Hel. Wanneer 'n Moslem sterf, word hy of sy gewas, gewoonlik deur 'n familielid, toegedraai in skoon wit linne, en begrawe met 'n eenvoudige gebed, verkieslik op dieselfde dag. Moslems beskou dit as 'n finale diens wat hulle kan lewer aan 'n gestorwe familie lid, en 'n geleentheid om hul eie kort bestaan
hier op aarde te onthou.

Hoe word iemand 'n Moslem?
Deur met oortuiging te sê, La ilaha illa Allah, Muhammadur rasoolu Allah, word jy bekeer na Islam en word jy 'n Moslem.
Hierdie woorde beteken: Daar is geen God behalwe God (Allah), en Mohammed is die boodskapper (Profeet) van God. Om 'n
Moslem te wees moet jy ook glo dat die Heilige Qur'an die letterlike woord van God is, geopenbaar deur hom; jy moet glo dat
die Dag van die Oordeel (Die Dag van die Opstanding) waar is en sal kom, soos God dit belowe in die Qur'an; om te aanvaar
Islam is sy of haar godsdiens en ten laaste nie enige iets of enige iemand te aanbid behalwe God nie.

Hoe om te groet in Arabies
As-Salaamu-Alaikum, beteken "Vrede vir jou" (Peace Be Upon You) waarop die ander persoon sal antwoord Wa-Alaikum-us-Salaam Wa-Rahmatullahe-Wa-Barakatu-Hu, dit beteken "En mag die vrede en seëninge van God ook met jou wees" (And
May The Peace And Blessings of God Be Upon You As Well).

Sharia is 'n Arabiese woord wat beteken "weg of pad." Sharia is die Wet van Islam of anders gestel die morele kode en die godsdiens wet van Islam.
Die oorsprong van Sharia lê in die Qur'an en Sunnah (die woorde en gedrag van die profeet Mohammed). Sharia gee aandag
aan verskeie onderwerpe waaronder ekonomiese wette, higiene en reinigings wette, dieet wette en dan ook wette met betrek-
king tot gebed, vas, huwelik, egskeiding, gedrags kodes, ens. Die instelling van sharia is 'n jarelange doelwit vir Islamitiese
bewegings wêreldwyd, maar pogings om sharia af te dwing lei tot omstredenheid, geweld, en ander probleme. Die meeste
lande erken Sharia nie; daar is egter 'n paar lande in Asië, Afrika en Europa wat Sharia erken en dit aanwend as basis vir egskeiding, erfenis en ander persoonlike sake binne Moslem gemeenskappe. Sien. Sharia. Wat is Sharia?