Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home

Allah

Wie is Allah?
Die god God) Allah was reeds van lankal bekend in die Arabiese omgewing. Volgens Mohammed was "Allah meer verhewe en
meer majestueus as Hubal" (Sahih al-Bukhari, Vol. 5, Book 59, #375).

"The Arabs, before the time of Mohammed, accepted and worshipped, after a fashion, a supreme god called allah"
(Encyclopedia of Islam, eds. Houtsma, Arnold, Basset, Hartman; Leiden: E.J.Brill, 1913, I:302)

"Allah" wat in Arabies "God" (Letterlik "die God") beteken is 'n pre-Islamitiese naam wat kom van die Arabiese woord "Al-ilah"
wat beteken "die god" = "Al" is "Die" en "ilah" is "god." Allah" word beweer is 'n verkorting van "Al-ilah." "Allah" is dus in die werklikheid nie 'n persoonsnaam nie maar wel 'n generiese naam.
Hiermee word bedoel Allah is nie die naam van God nie maar eerder 'n Arabiese woord wat verwys na "die god". Moslems stem
nie saam nie. Volgens hulle is "Allah" 'n persoonsnaam van God. Hulle ken geen ander woord vir God as Allah nie. "Allah" is die enigste woord in die Arabiese taal wat 'n ekwivalent is van die Bybelse woord "God" met 'n hoofetter "G". 'n Meer akkurate ver-
taling van die woord "Allah" sou wees "Die Een-en-Enigste God" of "die een ware God".

Concerning the word "Allah", Edward William Lane says that according to the most correct opinions
of Arab grammarians, which are more than thirty in number, Allah "is a proper name". Also, Abdul Mannan
Omar, the editor of the Encyclopedia of Islam, and translator of the Qur'an into English, says directly that Allah
"is not a common noun" and, like Lane, declares it to be a "proper name" (The Dictionary of the Holy Qur'an p.28, 29).

The name Allah or Alla was found in the Epic of Atrahasis engraved on several tablets dating back to around 1700 BC in
Babylon, which showed that he was being worshipped as a high deity among other gods who were considered to be his
brothers but taking orders from him. Stephanie Dalley (1989), Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh,
and Others, Oxford University Press, Pages: 3-10    

The word Allah predates Islam. Each Pagan Arab tribe had its own idol-gods and goddesses, but a number
of tribes also acknowledged the existence of an unknown god they called al-ilah, which literally means (the god).
He was considered to be the invisible, supreme deity; however, they did not have a unified concept of who he was.
In due time, Allah became a universalization of that tribal god, who was often referred to as al-ilah (the god). When
the tribe encountered another tribe, who had a god whom they also referred to as al-ilah, they both thought that they
were referring to the same being, and so a universal idea of Allah grew among the Pagan Bedouin Arabs. Nazir Ali

"Allah, we can be sure, was neither an unknown nor an unimportant deity to the Quraysh when Muhammad began
preaching his worship at Mecca. What is equally certain is that Allah had what the Quran disdainfully calls 'associates':
other gods and goddesses who shared both his cult and his shrine....may reflect what we have already seen was an
emerging tendency toward henotheism, the recognition of Allah as the 'high god' of Mecca. While Allah
is best known as the principal god of Mecca, he was also worshiped in other places throughout Arabia as is shown by
the occurrence of the name in Sabean, Minean and particularly Libyanite inscriptions." The Qur'an (xxix, 61) refers to the
belief of the pagans in Allah as the creator of the heavens and the earth; and Muhammad's own father bore the name of
`Abd Allah or `Abdullah, meaning the slave or worshiper of this god. In Mecca, Allah was worshiped in the Ka'bah and
possibly represented by the famous Black Stone in that place. (The Archeology Of World Religions, Jack
Finegan, 1952, p482-485, 492). Allah (Allah, al-ilah, the god) was the principal, though not the only, deity of Makkah.
The name is an ancient one."

"The name Allah goes back before Muhammed" (Encyclopedia of World Mythology and Legend, "The Facts on File",
ed. Anthony Mercatante, New York, 1983, I:41)

Die Kaäba was oorspronklik die "Huis van Allah" (Beit-Allah) wat gebou was deur Abraham en Ismael, aldus Islam. Oorspronklik het die Kaäba net beskik oor vier mure sonder 'n dak. Dit sou ook dien as 'n simboliese "Huis van God." Die "Huis" wat aan Allah
toegewy was. Die Kaäba was geassosieer  met Allah, en geen afgodsbeeld in die Kaäba het hom verteenwoordig nie. Hy was
nie gebonde aan enige afgod nie. Ook nie aan die afgod van Hubal nie. Sou Hubal wel Allah verteenwoordig het, waarom het
Allah hom saam al die ander afgode vernietig? Allah is vry van ruimte en tyd, daarom is hy nie fisies in plekke of geboue nie.
Allah het ook nie 'n fisiese vorm nie en hy is nie manlik of vroulik nie. Hy is ooral.
En die reël sou geld dat aanbidding in die Kaäba alleenlik gedoen sou word aan een god (Allah). Deur die eeue sou die heidense Arabiere dit egter nie handhaaf nie en gou was die Kaäba gevul met afgode. Heidense afgode aanhangers het gereeld daarna gestroom om hul gode te aanbid.
Ongeag die feit dat pre-Islamitiese Arabiere hul gode aanbid het,  meestel in die vorm van afgode gemaak van hout en klip, het sommiges van hulle in Allah geglo as die allerhoogste skepper god. Ander weer het Allah nie gesien as verhewe nie, maar het
geglo hy was maar net een van die menige gode. Nie net Hubal en Allah was prominente gode in die Kaäba en die Arabiese
streek nie, maar ook die drie godinne Allat, Manat en al-Uzza, wat beskryf was as dogters van Allah en somtyds as die
dogters van Hubal.
Ook onder die Sabeërs was Allah nagevolg. Hier het geen  afgodsbeeld hom verteenwoordig nie. Om hom te onderskei van die ander gode het hulle hom 'n titel gegee: Allah Taala, "God, die Allerhoogste." (Walker, 2004, p. 42).
Eeue later word die Kaäba herbou deur Kusayi, leier van die Arabiese Quraysh stam. Dit het ook oor 'n dak beskik en 'n vier-
kantige muur om die struktuur sodat dit die vorm van 'n soort heiligdom kon aanneem.  

Allah, 'n Maan-god?
Verskeie teorieë en hipoteses impliseer dat Allah van Islam eindelik 'n heidense Arabiese Maan-god is. Daar is ook ander soort- gelyke uitsprake, soos; Dat Allah en die Maan-god Hubal een en dieselfde entiteit is. Dat die aanbidding van Allah soos gepro- klameer deur Mohammad nie die herstel van Abrahamitiese monoteïsme was nie, maar wel net 'n aanpassing van die aanbidding van Hubal. Dat Moslems nie die God van die Bybel aanbid nie, maar die Maan-god Allah en sy dogters Allat, Manat en al-Uzza. Mohammed het Allah getransformeer van 'n heidense god tot 'n universele god. Op grond van die uitsprake aanbid Moslems dus
'n valse god, 'n god wat sy oorsprong het in heidense Arabiese afgodery en 'n god wat verskillend is van die Judeo-Christelike God.
Dat Islam 'n bose godsdiens is. Moslems aan die anderkant glo dat Allah die God van die aartsvaders, profete en apostels is.