Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home

Op September 25, 622, voltooi Mohammed die Hijrah ("migrasie") en bereik Yathrib, wat later bekend staan as Madi-nat al-Nabi ("Stad van die profeet"), of Medina. Hierdie groot gebeurtenis het gelei tot die vestiging van Islam as 'n godsdienstige en sosiale orde en die beginpunt vir die Islamitiese kalender. Mohammed arriveer in Quba', aan die buitewyke van Medina, waar hy beveel
dat die eerste moskee (Moskee van die profeet - Masjid al-Nabi-) van Islam gebou word. Talle Arabiere van Medina het Islam aanvaar. En die gemeenskap daar bestaande uit verskeie stamme is opgeneem in die Islamitiese samelewing. En dan in 624N.C. volg die mees gewigtige oorlog in die Islamitiese geskiedenis wanneer die Quraysh van Mekka deur 'n klein aantal Moslems van Medina verslaan word. In 624625N.C. het 'n tweede oorlog gewoed tussen die twee magte. Hierdie keer was Mohammed en die Moslems verslaan. In 'n opeenvolgende slag het die Quraysh wel die aftog geblaas wat 'n oorwinning vir Mohammed beteken het.
Die verowering van Khaybar in 628-629N.C. was Mohammed se eerste groot oorwinning. Die Jode en Christene van Khaybar was toegelaat om in vrede te leef,  onder Moslem beskerming, maar daar was van hulle verwag om 'n godsdienstige belasting bekend
as die jizyah te betaal. Intussen het Islam regdeur Arabië versprei. In 628-629N.C. verbreek die Quraysh die "Al-H.udaybiyah ooreenkoms" tussen hulle en die Moslems . Mohammed het daarna triomfantlik op Mekka af gemasjeer. Die Quraysh het gepleit
vir amnestie, wat toegestaan is. Hy is direk na die Kaäba, waar hy beveel het dat al die afgodsbeelde (360 beelde) daar
te vernietig en om die oorspronklike suiwerheid van die Kaäba te herstel, wat Moslems glo deur Abraham gebou was as die huis van die een God. Buiten al die gode was daar hierdie een allerhoogste godheid bekend as Hubal, die Maan-god en sy afgod het
in die Kaäba gestaan.
Al die inwoners van Mekka het Islam aanvaar. In 632N.C. het Mohammed die eerste Islamitiese pelgrimstog na Mekka (al-Hajj) gedoen wat dien as model tot op die dag vir miljoene Moslems wat elke jaar die hajj doen. Hierdie gebeurtenis was die hoogte-
punt van Mohammed se lewe.
In dié tyd het hy sy gevierde afskeidboodskap gepreek, en die laaste vers van die Qur'an geopenbaar, wat die heilige teks
voltooi het: (05:03). In 632N.C. het Mohammed skielik siek geword en 3 dae later op 8 Junie 632N.C. gesterf. Hy is begrawe in
in Aisha se huis wat nou staan in die moskee van die Profeet in die stad van Medina. Sy graf is steeds die heiligste plek in Islam
na die Kaäba. Dit word besoek deur miljoene pelgrims jaarliks.

Langs Mohammed se graf is daar 'n leë graf wat Moslems glo op Jesus wag na sy wederkoms. Hy sal die
antichris (Ad Dajjal) verslaan, daarna sterf en dan langs Mohammed begrawe word.

Vroue in die lewe van Mohammed:
Daar word beweer hy het 13 vroue gehad:
Khadijah bint Khuwaylid (595 619N.C.)
Sawda bint Zama (619 Dood van Mohammed 632N.C.)
Aisha bint Abi Bakr (619 Dood van Mohammed 632N.C.) Tradisionele bronne beweer Aisha, die dogter van Umm Rumman
en Abu Bakr van Mekka was getroud met Mohammed op die ouderdom van ses, maar sy het in haar ouers se huis gebly tot
op die ouderdom van nege. Op die ouderdom was die huwelik met Mohammed voltrek in Medina. Hy was toe 53 jaar oud.
Ander bronne wys daarop dat sy waarskynlik nie so jonk was soos tradisionele bronne beweer nie. Die samesteller van die
Hadith versameling Mishkat al-Masabih, Imam Wali-ud-Din Muham-mad ibn Abdullah Al-Khatib beweer sy was 19 jaar oud.
Hafsa bint Umar (624N.C.)
Zaynab bint Khuzayma (625 627N.C.)
Hind bint Abi Umayya (629)
Zaynab bint Jahsh (627)
Juwayriya bint al-Harith (628)
Ramlah bint Abi Sufyan (628)
Rayhana bint Zayd (629 631N.C.)
Safiyya bint Huyayy (629)
Maymuna bint al-Harith (630)
Maria al-Qibtiyya (630)

Kinders van Mohammed
Seuns: Abd-Allah ibn (seun van) Muhammad, al-Qasim ibn (seun van) Muhammad) en Ibrahim. Al drie seuns het gesterf op
vroeë ouderdomme.
Dogters: Ruqayyah bint (dogter van) Mohammed, Umm Kulthum bint (dogter van)  Mohammed, Zainab bint Mohammed,
en Fatimah Zahra.

Negatiewe sentimente rondom Mohammed
In die Bhavishya Purana, een van die agtien groot Hindoe Puranas, word daar verwys na 'n persoon met die naam van Mahamada.
Mahamada word uitgebeeld as 'n demoon (Inkarnasie van Tripurasura die duiwel). Later verskyn Mahamada in die nag voor
die koning Bhojaraja en sê: o koning, jou godsdiens is natuurlik bekend as die beste godsdiens onder almal. Tog gaan ek 'n verskriklike en demoniese godsdiens vestig in opdrag van die Here. Mahamada se volgelinge sou "die verderwers van godsdiens" wees. Mahamada, word beweer, wys op die Profeet Mohammed wat in die Bhavishya Purana uitgebeeld word as 'n demoon,
en Islam wat sou kom, as 'n demoniese godsdiens en sy volgelinge, "die verderwers van godsdiens."
Ander kenners en ontleders stem nie saam nie en huldig die mening dat die Mahamada 'n totaal ander persoon was wat geen
ooreenkomste met die Profeet toon nie.

In die Haran Gawaitha word Mohammed beskryf as "Die Seun-van-slagting, die Arabier", "die mees vervalle van alle valse profete", "die seël van die profete van die leuen", wat "mense bekeer vir homself deur die swaard."

Mohammed was 'n pedofiel. Die aantyging kom na aanleiding van sy huwelik met Aisha bint Abi Bakr.
Dit kan wees dat Mohammed 'n profeet was, maar nie 'n profeet wat deur God gestuur was nie, maar 'n misleidende profeet van
die duiwel.
In die Middeleeue was dit algemeen vir Joodse skrywers om Mohammed as ha-Meshuggah ("Die besetene") te beskryf.
Martin Luther het Mohammed beskou as "'n duiwel en die eersgebore kind van Satan.
William Muir, Marcus Dods en andere het daarop gewys dat Mohammed eers opreg was, maar later misleidend geword het.
Wys my net wat Mohammed gebring het wat nuut was en daar sal jy net dinge vind wat boos en onmenslik is, soos sy bevel
om deur die swaard die geloof te versprei wat hy gepreek het. Pous Benedict XVI.
In sy 1875 werk Satyarth Prakash ((Engelse titel: The Light of Truth), het Dayanand Saraswati, die stigter van Arya Samaj,
verskeie verse van die Koran aangehaal en vertolk en het Mohammed beskryf as 'n "veglustige", 'n "bedrieër", wat 'n lokaas uitgehou het na mans en vroue om sy eie selfsugtige behoeftes te vervul.
Somali-Nederlandse feministiese skrywer Ayaan Hirsi Ali het hom 'n "tiran" en 'n "pervert" genoem.