Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home

Islam se siening van die Bybel
Uit sekere Islamitiese oorde word beweer die Bybel is korrup en deurtrek van leuens en teenstrydighede. Sommige Moslems verwerp die Bybel, ander word verbied om dit te lees. Tog verklaar die Qur'an die Bybel as aanvaarbaar en word aanbeveel dat
dit bestudeer en gerespekteer word.

Islamitiese Titels
Daar is heelwat Islamitiese titels. Van die meer bekendes word hier genoem.
'n Imam is in 'n Islamitiese leierskap posisie. Hulle kan leiding neem in aanbidding en formele gebede. Neem leiding in Moslem
gemeenskappe en neem geestelike leiding. Wat Imams betref verskil Sunni Moslems en Shi'a Moslems.
'n Mufti is 'n Islamitiese regsgeleerde wat 'n intepreteerder van die Islamitiese Wet (Sharia en Fiqh) is. Fiqh is 'n uitbreiding
van die gedragskode (Sharia) uiteengesit in die Koran, dikwels aangevul deur tradisie (Sunnah) en geïmplementeer deur die
beslissings en interpretasies van die Islamitiese regsgeleerdes. Fiqh handel met die onderhouding van rituele, morele waardes
en sosiale wetgewing in Islam. 'n Persoon wat opgelei is in Fiqh staan bekend as 'n Faqih (meervoud Fuqaha).
Bron. Wikipedia.

Kafir is 'n Arabiese term wat gebruik word om 'n ongelowige of infidel (iemand buite die Islamitiese sfeer, wat Islam verwerp) te beskryf.

Tasawwuf
Dit is die mistieke dimensie van Islam. Dit praat oor die suiwering van 'n mens se hart. Om Tasawwuf te doen suiwer 'n mens se
hart van wellus, onheil van die tong, woede, boosheid, jaloesie, liefde van die wêreld, die liefde vir roem, suinigheid, gierigheid,
praal, bedrog, ens. Dit vul die hart met eienskappe van bekering, deursettingsvermoë, dankbaarheid, die vrees van Allah, hoop, onthouding, vertroue, liefde, opregtheid, waarheid, ens. Alles geskied binne die riglyne van en onderwerping aan die Shariah en
die Sunnah van die profeet ten einde die suiwering van die hart en siel te bereik en 'n ware, diep en blywende verbintenis met
Allah te ontwikkel.

Jihad
Jihad beteken "stryd" of  "Stryd in die weg van Allah." Dit wys op 'n innerlike geestelike stryd of 'n uiterlike fisiese stryd.
Laasgenoemde kan 'n gewelddadige vorm of 'n nie-gewelddadige vorm aanneem. In 'n geweldadige vorm word Jihad vertaal
as 'n "Heilige Oorlog." Sommige Moslems beskou Jihad as die sesde pillaar van Islam.

"Now in the Arabic language the word Jihad literally means, "to strive, and "to struggle.  Some Muslim scholars
further classify Jihad into following categories: 1. Jihad-an-nafs or Jihad against ones self; 2. Jihad ash-shaitaan or
Jihad against Satan; 3. Jihad al-kuffar or Jihad against disbeliever; 4. Jihad al-munafiqeen or Jihad against hypocrites;
5. Jihad al-faasiqeen or Jihad against corrupt Muslims."
"Historically, Jihad means Holly War (Dharma Juddha in Bangla). For 1400 years, Muslims always understood the
meaning of Jihad as Islamic Holy War. Every Islamic scholar, Mullah, maulana, Imam, etc., of the whole world will agree
with this meaning of Jihad.  Technically, Jihad is war against non-Muslims (Jihad al-kuffar or Jihad against disbeliever;
and Jihad al-munafiqeen or Jihad against hypocrites) only, since Muslims are forbidden to fight the Muslims. Hundreds
of books were written by the Islamic scholars (Islamic Chintabid) on Jihad and everybody unanimously used the word
Jihad as the religious war called holy war (Dharma Juddha)."
Author. Syed Kamran Mirza. An exegesis on Jihad in Islam

Moslems word beveel in die Quran om nie oorlog te begin of betrokke te raak in 'n daad van aggressie nie, om nie die regte
van ander te vertrap of die onskuldige skade aan te doen nie. Selfs diere en die natuur skade aan te doen is verbode. Oorlog
word alleenlik gevoer om die godsdienstige gemeenskap teen onderdrukking en vervolging te verdedig, want die Quran sê dat "vervolging is erger as dood" en "laat daar geen vyandigheid wees nie, behalwe teen diegene wat onderdrukking beoefen."
(Qur'an 2:190 - 193). Daarom, as nie-Moslems vreedsaam teenoor Islam is, is daar geen rede om oorlog teen hulle te verklaar
nie.

Islamitiese heilige geskrifte
Die Quran of Koran is die woord van God (Allah) en is daarom die mees heiligste teks in Islam. Dit bestaan uit 114 hoofstukke genoem surahs. Die verse in die Quran staan bekend as Ayah of Aayah. Die Quran is 'n volledige rekord van die letterlike woord van God (Allah) wat geopenbaar is aan die profeet Mohammed deur die aartsengel Gabriël (Jibril)  oor 'n tydperk van ongeveer 23 jaar. Eers in Makka (Mekka) oor 'n tydperk van 13 jaar en daarna in Medina oor 'n tydperk van 10 jaar. Daar was 'n onderbreking
van 2 jaar en 6 maande tussen die eerste en tweede openbaring. Die volledige openbaring van die Qur'an begin in 609 N.C [Mohammed (Sallallahu Alaihi Wasallam) was toe 40 jaar oud] en eindig in 632 N.C (Die jaar van Mohammed se dood).

"He (God) has sent down to you the Book (the Qur'an) with truth, confirming what was revealed before;
And He sent down the Torah (of Moses) and the Gospel (of Jesus) before this as a guide in humankind;
and He sent down the Criterion (the Qur'an)." (Qur'an 3:3-4)

Daar is egter drie ander godsdienstige bronne wat die godsdiens lei. Dit is die profeet se woorde, Hadiths, die profeet se optrede, Sunnah en die regsgeleerde besluite, Shariah. Dit word van Moslems verwag om beide die Hadiths en Sunnah in hul persoon-
like en sosiale lewe toe te pas.

Bedekkings - Niqabs, Burqas en Hijabs
Die Niqab bedek die gesig (net die oë word oopgelaat) en 'n burqa is 'n los kledingstuk wat die gesig en liggaam bedek. Die oë
is agter 'n net of gaas. Hijabs bedek nie die gesig nie.

         
Foto 1.'n Niqab en Foto 2. Burqas en Foto 3 onder. Vroue met kopdoeke (Hijabs - khumur)

Die Burkini (Burqini) - Swemdrag vir Moslem vroue
Die swemdrag bedek die hele liggaam behalwe die gesig, hande en voete. Die burkini word van 'n ligte materiaal vervaardig om
swem moontlik te maak. Daar is ook die veilkini, wat soortgelyk is aan die burkini. Die dra van 'n burkini word nie oral vriendelik
ontvang nie. In 2009 was daar 'n voorval in Verona, Italië. 'n Burkini-geklede baaier was gevra om die swembad te verlaat na
klagtes van ma's dat sy die kinders bang maak. In dieselfde jaar is 'n Moslem vrou verban uit haar plaaslike swembad in Frankryk vir die dra van 'n burkini. In daardie stadium was daar reeds groot polimiek rondom die dra van burqas in Frankryk.