Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home

België en Moslem immigrante
België se Moslem populasie (Sunni en Shia) staan nou op sowat 6%, sowat 628,751 van die Belgiese bevolking van byna 11
miljoen. In Brussels vorm hulle 25%, rond 300,000 van die stad se bevolking van 1.9 miljoen wat beteken Brussels is nou die
mees Moslem bewoonde stad in Europa.
Word die drie streke van België in ag geneem dan lyk die Moslem verteenwoordiging so: Die Franssprekende Wallonia (Région wallonne) in die suide 4.0%, die Nederlandsprekende Vlaandere (Vlaams Gewest) in die noorde 3.9% en die Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Région de Bruxelles-Capitale) 25%.
Moslems vanuit Marokko, en Turkye en later Algerië en Tunisië het as gas arbeiders vanaf 1960 in België gearriveer. Met die
kansellering van die gas-arbeider program in 1974 het baie van die Moslem immigrante aangebly waar hulle families by hulle
aangesluit het. Meer as die helfde van Marokkaanse Moslems en 'n kleiner hoeveelheid Turke woon vandag in Brussels. Hulle
word ook gevind in Antwerp, Liege, Hainaut, Charleroi en in Limburg. Ander Moslem minderhede in die omgewings is van
Albanië, Egipte, Pakistan, Iran, Senegal en Noord Afrika.

Die res van Europa en Moslem immigrante
Oostenryk, Duitsland, Luxembourg, Switzerland, Finland, Noorweë, Denemarke, Spanje en lande in Oos Europa soos Rusland.
Al hierdie genoemde lande en ander lande in Europa moes ruimte skep vir Moslem immigrante. In Oostenryk vorm hulle die
grootste godsdiens minderheid. 'n Groot aantal Moslems het as gas arbeiders in die vroeë 60's uit lande soos Turkye, Bosnië,
Serbië, Arabiese lande en Pakistan in Oostenryk aangekom. Meeste van hulle woon in Vorarlberg, Vienna (Wien), Salzburg,
Tirol, Österreich, Oberösterreich, Niederösterreich, Kärnten, Steiermark en Burgenland. Soos in ander Europese lande
het die Moslems ook in Oostenryk organisasies geskep. Ook hier het hulle godsdiens vryheid, onderwys in Islam, en het talle
gebedskamers en moskees opgerig. Hulle speel ook 'n rol in die politiese lewe van Oostenryk. Verder is wette in plek wat hulle
regte as 'n gemeenskap, godsdienstig en siviel,  beskerm.

Duitsland het die grootste Moslem bevolking na Frankryk. Sowat 4 miljoen. 70% van hulle is van Turkse oorsprong gevolg deur
Moslems van Bosnië en Herzogovina, Iran, Marokko, Afganistan, lebanon, Pakistan, Sirië, Tunisië, Algerië en Jordanië. Hulle
woon meerendeels in Berlyn, Cologne, Frankfurt, Stuttgart, Dortmund, Essen, Duisburg, München, Nurnberg, Darmstadt en Goppingen en Hamburg. Wat behuising, onderwys, godsdiens en godsdiens gewoontes betref het Duitsland reëls en regulasies
in plek wat gehandhaaf moet word. Die meerderheid Moslems het geen Duitse burgerskap nie en het dus geen regte om te stem
of betrokke te raak in die politieke arena nie. Daar is wel politici met Moslem agtergronde wat dien in die Duitse Parlement
(Bundestag). Hulle het ook in Duitsland verskillende organisasies. Die moord op Theo van Gogh het in Oostenryk en Duitsland
gelei tot negatiewe sentimente jeens Moslems en Islam. In Duitsland het dit ook gelei tot geweld en aanvalle op moskees en
Moslems. Weens die feit dat Islam nie erken word as 'n publieke korporasie nie het Moslems nie dieslfde regte as Christen
Kerke en ander godsdiens gemeenskappe nie. Dit het onlangs wel so gebeur dat die status van "korporasie onder die publiek
reg" toegeken is aan Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) in Frankfurt, 'n Moslem godsdienstige gemeenskap.

       
Sentraalraad van Moslems in Duitsland, Koordinasieraad van Moslems in Duitsland
en die Islamraad van die (Bundesrepublik Deutschland) Federale Republiek van Duitsland
Switzerland
Die land se totale bevolking is nou sowat 8 miljoen waarvan tussen 350,000 en 400,000 Moslems is. Moslem immigrasie na
Switzerland het in die 1970's begin. In die tyd was daar toe sowat 20,000 Moslems woonagtig in die land. Swiss Moslems
bestaan uit verskillende nasionaliteite - die grootste groep kom van Turkye, dan volg Moslems uit Yugoslavië daarna Noord Afrika (Marokko, Algerië, Tunisië) en Lebanese. Meeste van hulle woon in Zurich, Aargau, St Gallen, Geneva en Bern. In Geneva word
verskillende Moslem nasionaliteite gevind waaronder baie onwettige immigrante van Sub Sahara Afrika. Dan is daar ook talle
konsulate, ens van Moslem lande, twee moskees en verskillende Islamitiese institute. Daar is tans meer as 300 Moslem
assosiasies en talle sambreel organisasies, maar nie een word gesien as 'n verteenwoordiger van die Moslem gemeenskap
as geheel nie. Daarom wil Moslems 'n enkel nasionale verteenwoordigende liggaam vir die land se Moslems skep. Die
"parlement" sal genoem word Umma Schweiz en sal gebasseer wees op die beginsels van die Islamitiese Sharia wet. Die
organisasie sal gevestig wees in Basel met verteenwoordigers in al 26 kantonne van Switzerland. Swiss analiste is egter van
mening dat die inisiatief daarop gerig is om 'n parallele wetgewende Moslem liggaam te skep om te dien as 'n mondstuk vir
Islam fundamentaliste wat probeer om Sharia wet af te dwing op die land. Twee Moslem groepe is hierby betrokke: Die
Coordination of Islamic Organizations of Switzerland (KIOS), gelei deur 'n Iraniër en die Federation of Islamic Umbrella Organizations in Switzerland (FIDS) wat gelei word deur 'n Palestyn.

Finland, Noorweë, Denemarke, Spanje en Moslem immigrante
Die eerste Moslems wat in Finland gearriveer het was die Tartare in die 18de en 19de eeu. Daar is na berekening 60,000
Moslems in Finland met 'n bevolking van 5 miljoen mense. Die Moslem bevolking soos in ander lande groei vinnig veral weens immigrasie. Met die immigrasie is moskees opgerig en eie verenigings geskep waarvan die Finnish Islamic Association die
oudste is. Dit is gestig in 1925. Die regering voorsien immigrante van 'n gratis huis, gesondheids dienste en onderwys vir hulle kinders. En dan ontvang hulle 'n maandelikse toelaag per volwassene om uitgawes te dek totdat hulle vir hulleself kan sorg. Moslem etniese groepe in Finland: Somalies, Turke, Arabiere, Perse, Kosavare en Pakistanis. Die Finse Nasionale Party
opponeer Moslem immigrasie. Moslems in Noorweë kom van Turkye, Pakistan, Irak, Somalië en Bosnië, Herzegovina en Iran. Daar is waarskynlik sowat 150,000+ moslems in die land met 'n bevolking van 4.8 miljoen mense. Die belangrikste Moslem-organisasie in Noorweë is die Islamitiese Raad van Noorweë, 'n sambreel organisasie vir  Moslem-gemeentes en organisasies.
Daar is 15 moskees en 36 Moslem kulturele sentrums. Die grootste moskee is die Bait-un-Nasr. Die meeste Moslems woon in
die Oslo omgewing. Moslems in Denemarke is van Turkse afkoms, Irakse oorsprong, Libanese, Pakistani en van Somaliese afkoms. Daar is 22 goedgekeurde Islamitiese gemeenskappe in Denemarke. Halaal slagtery word toegelaat in Denemarke.
Halaal voedsel is algemeen beskikbaar en Denemarke is 'n belangrike uitvoerder van Halaal vleis na die Arabiese wêreld.
Verder geniet Moslems burgers volle burgerlike en politieke regte in die Deense demokrasie. Verskeie Moslems is lede van die parlement en hou setels in munisipale rade. Hoeveel Moslems in Denemarke is, is moeilik om te bepaal want Dene en Swede
moet staatmaak op uiteenlopende skattings omdat die owerhede weier om statistieke oor godsdiens of kultuur te publiseer. Die
vermoede bestaan dat daar sowat 256,000 Moslems in Denemarke is wat sowat 4.59% van die algehele bevolking van oor die
5 miljoen uitmaak. Daar is egter baie probleme met kriminele Moslems. Die Deense owerhede skat dat daar elke jaar meer as
700 immigrante tussen die ouderdomme van 18 en 25 betrokke is in misdaad. Hulle sluit aan by bendes soos swart Cobra, die Swart Skerpioene, die Bandidos, die Bloodz, of enige van die ander meer as 100 bendes wat werksaam is in Denemarke.
Spanje hou 'n baie unieke historiese en kulturele verbintenis met Islam wat nooit bestaan het in enige van die ander Europese lande nie. Onder die naam van "Al-Andalus" was die grootste deel van die Iberiese Skiereiland geregeer deur 'n Islamitiese staat
vir sowat agt eeue - vanaf 711 tot hul nederlaag by Granada in 1492. 'n Deel van die geskiedenis lui dat 3 jaar later (714) het byna
die hele skiereiland onder beheer van Islam gestaan wat sou insluit Portugal, Spanje, Andorra en Suid Frankryk. Daarna is ook Sicilie ingeneem en geregeer tot en met die Normandiërs hulle verslaan het in 1091. Ook het die Moslems probeer om verdere
dele van Frankryk in te neem maar is verslaan deur Charles Martel in 756. Vanaf 711 het Moslem Spanje 'n unieke plek geword in terme van wetenskap, astrologie, sielkunde, dierkunde, biologie, chemie, fisika, wiskunde, algebra en meetkunde. Moslems
het katoen, papier, sout, sy, satyn, peper, seëls, horlosies, seep, liniale, kaarte, aardbolle, pelse, fluweel, geproduseer en
beskryf meer as 200 chirurgiese instrumente.Daar word beweer dat die Islamitiese beskawing in Spanje eindelik die dryfveer
agter die Europese Renaissance was.
Al-Andalus het in konflik gestaan met die Christen koninkryke in die noorde. En dan in 1085 word Toledo ingeneem deur
Alfonso VI. In 1236 volg Córdoba en Seville in 1248. Algarve val in 1249. Granada of die Emirate van Granada wat vandag
Spanje is was die laaste Moslem-vesting. Ferdinand en Isabella voltooi die "Reconquista" (Herowering) met die oorlog teen
die Emirate van Granada wat begin in 1482. In Februarie 1482 word die dorpie Alhama de Granada verower. Daar volg 'n oorlog
van 10 jaar tussen die Emirate en die Spaanse konings. Dit was geen deurlopende oorlog maar eerder 'n reeks van gevegte.
Die Emirate was verswak deur interne twiste. Na 'n maandelange beleg wat begin in die lente van 1491 en wel op 2 Januarie
1492 oorhandig Emir Mohammed XII die Emiraat van Granada oor aan koningin Isabella I van Castilië, wat saam met haar man, koning Ferdinand II van Aragon as die "Katolieke Konings" bekend gestaan het. Hierdie titel was aan hulle gegee deur pous Alexander VI.
Sedert die uitsetting van Moslems en Jode kort daarna, is Moslems nie toegelaat om hul godsdiens hetsy in die openbaar of
privaat te beoefen nie. Eers in die 1970's het Spanje 'n wet bekragtig wat die vryheid van die beoefening van verskillende godsdienste, insluitende Islam te beskerm. Later het die Spaanse regering 'n ooreenkoms met die Islamitiese Kommissie van Spanje onderteken wat die Spaanse regering se steun vir die vryheid van die Moslem-inwoners in Spanje sou waarborg om hul
godsdiens te beoefen en om nuwe moskees te bou en om volle regtevan die staat te geniet. Daar is na berekening meer as
1.5 miljoen Moslems in Spanje en meer as 1,200 moskees. Die belangrikste moskees in Spanje is die Abu Bakr El-Sidik en
Marbia masjids.

Die weste - Kanada, Verenigde State, Australie, Nieu-Zeeland en Moslem immigrante
Vroeë en moderne migrasie na die Verenigde State het plaasgevind op 'n klein skaal. En hulle het ook gekom van verskeie
agtergronde. Baie slawe van Afrika wat na koloniale Amerika gebring was, was Moslems. Die twee beste gedokumenteerde Moslem slawe in die 1700's was Ayuba Suleiman Diallo en Omar Ibn. Voor die slawe tydperk was daar ook reeds Moslems
die land besoek. Sommige sê dat Moslems die Amerikaanse vasteland lank voor Columbus besoek het, aldus al-Sharif al-Idrisi
in die twaalfde eeu. En dat daar ook moontlik Moslems aan boord Columbus se skip was. Moorse en Turkse Moslems is in die periode 1567-1587 na Amerika gebring. Kleinskaalse migrasie van Moslems na Amerikas het begin in 1840, met die aankoms
van Yemenis en Turke. Hierdie immigrante het hoofsaaklik in Dearborn, Michigan, Quincy, Massachusetts, en Ross, Noord-
Dakota gaan woon. Na 1965 het meer Moslems in Amerika gearriveer. Die grootste Amerikaanse etniese Moslem groepe is dié
van Suid-Asië, Arabiese en Afrika-Amerikaanse afkoms. Daar is sowat 2,106 moskees in die Verenigde State van Amerika.
Moskees bestaan in al 50 state, maar daar is min van hulle in Alaska, Delaware, Hawaii, Idaho, Maine, Montana, New Hamp-
shire, Noord Dakota, Suid Dakota, Rhode Island, Vermont, or Wyoming. Die land se grootste moskee, die Islamitiese sentrum
van Amerika, is in Dearborn, Michigan. Daar is na berekening tussen 3 - 6 miljoen Moslems in Amerika wat sowat 1.0% van die Amerikaanse bevolking uit maak. Die meeste van hulle woon in New York, Dearborn in Michigan en Paterson in New Jersey.
Een van die grootste Islamitiese organisasies is die Islamitiese Vereniging van Noord-Amerika (ISNA).
Moslem immigrante het weer vir verskillende redes na Kanada gegaan wat onder andere insluit beter lewensomstandighede,
beter onderwys en sekuriteit.
Die meerderheid van die meer as 1.1 miljoen Moslems in Kanada woon in Ontario. Ottawo huisves Moslems, so ook Montreal, Vancouver, Calgary,  Edmonton, Windsor, Winnipeg, Halifax, ens. En dan ook in Quebec. Die begin van Moslem immigrasie
dateer terug na die 19 de eeu. Hulle kom van Pakistan, Indië, Bangladesh, Iran, Somalië, Afghanistan en Turkye. Soos in die
geval van Amerika presteer Moslems uitstekend. Hulle is een van die land se mees hoogs opgeleide burgers. Van alle gods- dienstige groepe in Kanada het hulle die tweede hoogste vlak van opvoeding bereik. Daar is heelwat Moslem organisasies in Kanada soos onder andere die Canadian Islamic Congress (CIC). Die eerste Kanadese moskee is gebou in Edmonton in 1938.
Alhoewel Moslem immigrasie na Australië voor die 1950's/60's nie veel noemenswaardig was nie sien ons vanaf die genoemde
periode meer beduidende getalle Turkse Cypriote die land binnekom gevolg deur Turkse immigrante tussen 1968 en 1972.
Lebanese het hierna gevolg. Die tydperk tussen 1950 -1975 sien nie net 'n toename in die Moslem bevolking in Australië,
maar ook 'n beduidende toename in die aantal aankomelinge van professionele en opgeleide personeel, soos onderwysers en ingenieurs van Egipte, dokters van die Indo-Pakistan subkontinent, en tersiêre studente van Maleisië, Indonesië, Bangladesj,
Indië en Pakistan. Die meerderheid van die Moslem-immigrante het hulle in groot hoofstede, in die besonder Sydney en
Melbourne gevestig. Daar is op die oomblik meer as 400,000 Moslems in Australië.

Iets oor die "Wit Australië-Beleid"
Die "Immigration Restriction Act 1901" het ook bekend gestaan as die "Wit Australië-Beleid." Hierdie wetgewing het doelbewus immigrasie na Australië uit sekere Europese lande, en veral uit Brittanje bevoordeel en het ander weer op grond van ras en kleur verhinder om na Australie te immigreer. Die beleid is afgetakel in fases deur verskeie opeenvolgende regerings ná die sluiting
van die Tweede Wêreldoorlog. Onder die Menzies en Holt regerings tussen 1949 en 1966 word die beleid effektief ontbind. In
1973 voer die Whitlam regering wette deur om te verseker dat ras heeltemal uitgesluit word in die immigrasie proses na Australië.
In 1975 het die Whitlam Regering die "Racial Discrimination Act" deurgevoer wat ras-gebaseerde selektiewe kriteria onwettig
verklaar het. In die dekades daarna het Australië grootskaalse multi-etniese immigrasie gehandhaaf. Met die land se huidige
Migrasie Program kan enige persoon van enige land aansoek doen om te migreer na Australië, ongeag hul nasionaliteit, etnisiteit, kultuur, godsdiens of taal, met dien verstande dat hulle aan die kriteria soos uiteengesit in die wet voldoen.

In die 1870's arriveer die eerste Moslems in Nieu-Zeeland. Hulle was Chinese gouddelwers wat gewerk het in die Dunstan goud velde van Otago. Daarna, in die vroee 1900's, het klein getalle Moslems in die land aangekom. Hulle was van Indië en van Oos
Europa. Grootskaalse Moslem immigrasie begin in die 1970's met die aankoms van Fidji Indiërs. Vroeg in die 1990's het ook baie immigrante Nieu-Zeeland binnegekom as vlugtelinge van oorlogsgebiede in Somalië, Bosnië, Afghanistan, Kosovo en Irak. Daar
is ook 'n beduidende aantal Moslems van Iran wat in Nieu-Seeland. Daar is sowat 50,000 moslems in die land wat maar 'n klein
persentasie van die 4.4 miljoen mense verteenwoordig. Nieu-Zeeland het ook 'n aantal moskees in die groot sentras, en twee Islamitiese skole (Al Madinah en Zayed College for Girls). Op Donderdag 8 Augustus 2013 kry Nieu-Zeeland hul eeste Moslem vroue polisie konstabel. Haar naam konstabel Shamzeen Khan.