Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home

Uit Moslem geledere kom die vraag. "Behoort die weste Moslems as disloyaal te sien as hulle nie integreer nie?"
Geensins, beweer Moslems. Gehoorsaamheid aan westerse wette word tog aangemoedig. Dit is nie dubbelspraak nie. Die
Moslem nasie en die weste word nie gesien as gelyke strukture nie. Die sekulêre liberale natuur van westerse state word
gesien as bloot sosiale meganismes wat dit vir Moslems moontlik maak om Islam te beoefen.
Tweedens is daar 'n ander dieper aspek van die westerse gemeenskap wat Islam toelaat om Moslem immigrante se lojaliteit
aan westerse state as geensins skadelik te sien nie: Moslems glo dat westerse samelewings moreel en geestelik leeg is en
glo dat westerlinge sal een of ander tyd Islam aanvaar. Verder word westerse state gesien as net tydelik terwyl die Moslem
nasie ewig en universeel is. Die heilige plan beskryf  'n wêreld waarin daar geen nasies maar net die Moslem nasie bestaan.
Dit word van Moslem immigrante verwag om hulleself toe te wy aan die Islamitiese tekstuur van lewe. Hulle moet betrokke
raak in organisasies en assosiasies en by  die oprigting van Moslem skole wat immigrante se verhouding tot hul erfenis,
tradisies en rituele behou en versterk. Ook moet moskees opgerig word om Moslems bymekaar te bring. Moslem migrasie
onder die regte omstandighede moet as 'n geleendheid gesien word om da'wa (bekering) van Islam te verkondig. Dit het reeds
gelei tot die bekering van menige christene na Islam.

Vorming van Moslem gemeenskappe en Sharia
A.g.v. immigrasie en die groei van diversiteit is die konsep van Multikulturalisme geimplementeer in verskeie lande. Maar
in teenstelling daarmee vorm groot getalle Moslems eie aparte gemeenskappe veral in laer sosio-ekonomiese areas. Sekere
dele van dorpe is oorheersend Europees en ander dele oorheersend Moslem. In Brittanje sien ons dit in Blackburn, Manchestor, Luton, Dewsbury, Burnley, Burlingham, Tower Hamlets, Bishop's Stortford, Woolwich, Derby, Birmingham en Waltham Forest. Hierdie gemeenskappe word somtyds parallele Moslem gemeenskappe genoem waar hul kultuur, taal en godsdiens beoefen
word.
Alles lyk Moslem en voel Moslem. Moskees word gebou en skole word verander in Islamitiese sentrums. Nie-Moslems voel
ook nie altyd welkom daar nie en daar is groot frustrasie oor die veranderinge wat aangaan. Agteruitgang van die dele word
gou opsigtelik en misdaad neem toe. Fanatiese Islamitiese individue en groepe tree na vore met allerlei ekstremistiese Islam
uitlatings en slagspreke. Dit vind ook neerslag in straat protesoptogte. Die oorspronklike inwoners verkies om uit die dele te verhuis. Dit is alombekend as die "white flight" (wit vlug).

   
In Engeland 1) Lesbiese meisie word op straat geteister deur Moslem straatboewe. 2) Tipiese Moslem protesoptogte.

Hierdie verdeeldheid van gemeenskappe verbreed die gaping tussen Moslems en nie-Moslems. Waar Moslems gemeenskappe
gevorm word, word druk stelselmatig toegepas om Halaal produkte in winkels te verkoop. Druk word ook toegepas op regerings
om hulle toe te laat om hulleself te regeer onder Sharia, die Islamitiese wet. In baie gevalle verskyn sogenaamde selfaan-
gestelde vigilantes wat hulleself Moslem patrollies noem op straat om Sharia af te forseer in gebiede (soos Whitechapel in
Brittanje), wat hulle reken is Moslem gebiede. Dit word uitdruklik gestel aan nie-Moslems "hierdie is 'n Moslem gebied". Hulle teister prostitute, persone wat alkohol gebruik, homoseksueles, meisies wat karig geklee is en enige persoon wat nie hou by
die reel van Sharia nie. Volgens hulle word die bose verbied en die goeie bevorder. Anjem Choudary, 'n radikale Moslem prediker
wat al vir 'n geruime tyd vra vir die instelling van Sharia wet in Brittanje het ter verdediging van die Moslem vigilantes in White-
chapel gesê, Moslems probeer maar net London skoon te maak van prostitusie en dronkenskap. Vigilante Moslem Patrollies
is gebasseer op die Islamitiese godsdienstige polisie (Die mutaween) wat verantwoordelik is vir die handhawing van die sharia
in sommige Moslem lande.Dieselfde Islam ekstremis, Choudary, was verantwoordelik vir die verspreiding van geel plakkers in London se voorstede Waltham Forest, Tower Hamlets en Newham met die woorde: "You are entering a Sharia-controlled zone Islamic rules enforced." Choudary is die leier van die verbanne militante groep Islam4UK. Dieselfde Choudary het 'n Moslem
protes gelei in Brick Lane, London, waartydens Moslem beheerde besighede waarskuwings ontvang het om nie alkohol te
verkoop nie aangesien dit verbied word deur Islam wet. As straf kan oortreders 40 houe toegedien word. Dr Usama Hasan van
die Quilliam Foundation, 'n anti-extremistiese organisasie het die protes veroordeel en gesê: "In Islamic teaching you shouldn't drink alcohol, but you can't impose Islamic law on other people," he told the East London Advertiser. "This is a democracy.
To try and impose Sharia by force, which is their stated aim, is completely stupid and against Islamic teaching." Bron. Mirror
News. Die protesoptog was gereël deur die Shariah Project gebaseer in Waltham Forest. En die woordvoerder is Abu Rumaysah.
Ekstremistiese uitlatings en optredes is gewoondlik beperk tot 'n klein aantal Moslem ekstremiste (soos in Choudary en kie
se geval) wat die meer gematigde Moslems wat net in vrede wil leef, kaap en ondermyn.
Wat ook van tyd tot tyd kop uitsteek is dreigemente en geweldadige opstande soos al gebeur het in Franse buurtes - dit volg gewoondelik wanneer een of ander ernstige oortreding teen hulle, Allah, Muhammad of Islam gepleeg is, soos bv: woede oor spotprente van die Islamitiese profeet Muhammed in 'n Deense koerant, die dood van 'n Moslem radikaal in Frankryk, die
protes teen "Innocence of Muslims", 'n film wat Moslems beskou word as lasterik teen Islam, ens.

       
1) 'n "Shariah Controlled Zone" pamflet.
2) 12 Satiriese tekeninge van Mohammed, wat in September 30, 2005 gepubliseer was deur Jyllands-Posten,
'n Deense koerant. Die tekening was geskep deur verskillende tekenaars as 'n toets om te bepaal of die bedreiging
van Islamitiese terrorisme die vryheid van spraak in Denemarke beperk het. Die gevolg was, geweldadige Moslem
opstande, omdat hulle die voorstellings van die Profeet as lasterik beskou het.

Dan was daar die Terry Jones geval. Hy is pastoor van die Dove World Outreach Center, in Gainesville, Florida. Hy het 'n om-
strede persoon geword na sy dreigement in Julie 2010 om die Qur'an te verbrand. Dit het hy laat vaar. Op 21 Maart 2011het
Jones en 'n klein aantal ondersteuners, insluitende Ahmed Abaza, 'n Egiptiese ex-Moslem, en 'n Texas Imam, Mohamed El Hassan 'n nage- maakte verhoor van die Qur'an gehou en 'n afskrif van die Qur'an aan die brand gesteek as "straf" vir "misdade
teen die mensdom." Dit het gelei tot opstande in Afghanistan. Jones self het honderde doodsdreigemente ontvang. 'n Jaar
later, op April 28, 2012 word 'n tweede kopie van die Qur'an verbrand. Dit sou hy opvolg met die verbranding van 'n verdere 3000 Qur'ans op die dag van September 11, 2013. Voor dit kon plaasvind is hy in hegtenis geneem. Verder was hy ook betrokke in protesoptogte wat verband gehou het met Moslems. Hy was ook betrokke by die bevordering van die film "Innocence of
Muslims."

Verder word beweer:
Moslems poog om Sharia, die Islamitiese wet op almal af te dwing.

Sharia. Wat is Sharia?
Sharia is grootendeels kontroversieël. Sharia is 'n Arabiese woord vir die Wet van Islam of anders gestel die morele kode en
die godsdiens wet van Islam. Sharia gee aandag aan verskeie onderwerpe waaronder ekonomiese wette, higiene en reinigings wette, dieet wette en dan ook wette met betrekking tot gebed, vas, huwelik, egskeiding, gedrags kodes, ens.  Pogings om
Sharia te probeer implimenteer in westerse gemeenskappe word ontmoet met absolute verwerping, teensin en dreiging.
Sowat 85 Islamitiese Sharia howe is reeds werksaam in Brittanje, byna 20 keer soveel as voorheen geglo is. 'n  Verslag toon
dat nie-amptelike tribunale en rade gebruik Islamitiese wetgewing om huishoudelike, huweliksprobleme en sake geskille op te
los. In Britanje bestaan ook die Muslim Arbitration Tribunal. Die Tribunaal hanteer Moslem dispute in London, Bradford, Manchester, Birmingham, en Nuneaton.
Om die Islamitiese Shari'ah (Shariah) te inkorporeer is 'n fout. Uiteindelik vervang dit die konstitusie en alle ander wetgewing
van 'n land. Sharia is doodeenvoudig onaanvaarbaar in die westerse kultuur en westerse waarde sisteem. Dit geld ook vir
Sentraal Europa en ander  wêreld dele wat nie-Islamitiese state is. Geen staat kan sy sisteme in watter vorme ookal op 'n
ander land afdwing nie. Sharia is bekend vir onmenslike vergrype en wreedheid teenoor veral vroue. Verder bedreig dit westerse morele standaarde en waardes, christelike waardes, die christelike godsdiens, die christelike geloof, demokrasie, die Bybel, vryheid,.....letterlik alles waarvoor westerse beginsels staan.

Die fanatiese sy van Sharia wet.
Diefstal is strafbaar deur die regter hand af te kap.
Deur die Qur'an te kritiseer of te ontken is strafbaar met die dood.
Deur die profeet Mohammed te kritiseer of te ontken is strafbaar met die dood.
'n Moslem wat 'n nie-Moslem word is strafbaar met die dood.
'n Nie-Moslem man wat 'n Moslem vrou trou is strafbaar met die dood.
'n Man kan met 'n minderjarige dogter van enige ouderdom trou - 8 jaar oud, 9, 10.
'n Vrou kan net een man besit. 'n Man kan 4 vroue besit. En nie een het regte om hom te skei nie.
'n Man kan sy vrou slaan tot onderhorigheid.
Getuienis van 4 mans word benodig om verkragting teen 'n vrou te bewys.
'n Vrou wie verkrag is mag nie getuig teen haar verkragter of verkragtigers nie.
'n Vrou mag nie 'n kar bestuur nie.
'n Vrou mag nie alleen praat met 'n man wat nie haar man of familielid is nie.
Moslems moet betrokke raak in Taqiyya en lieg vir nie-Moslems om Islam te bevorder.
'n Moslem sal nie die doodsvonnis kry as hy 'n nie-Moslem gedood.
Homoseksualiteit is strafbaar met die dood.
Egskeiding is alleenlik in die hande van die man en is so maklik soos om te sê : "Ek skei jou."
'n Vrou moet elke deel van haar liggaam bedek wat gesien word as "Awrah" n seksuele orgaan
Rebelsheid aan die kant van die vrou gee die man die reg om haar nie te onderhou nie en gee hom die toestemming om haar
te slaan en kan haar weerhou om die huis te verlaat.

In die verklaring beskryf die Fatawa, 'n Egiptiese man wat Islam verlaat het en die toepaslike straf vir sy afvalligheid
soos voorgeskryf deur die Al-Azhr Fatawa raad. Hy het in die huwelik getree met 'n Duitse Christen vrou en ooreengekom
om die Christen geloof en lering aan te neem. Sy straf: Hierdie man het afvallig geraak, hy moet 'n kans kry om hom te
bekeer en as hy dit nie doen nie, dan moet hy doodgemaak word volgens Sharia.
Sy kinders. Hulle word gereken as Moslems. Sou hulle egter Islam verlaat en hulle nie bekeer
nie, dan moet hulle doodgemaak word en Allah weet die beste.
Seël van Al-Azhr, Hoof van die Raad van Fatawa Al-Azhr,  Abdullah al-Mishadd
Bron. al-Azhar, the Egyptian Supreme Council for Islamic Affairs.

 
Tipiese voorbeelde van Moslem ekstremiste wat probeer om toekomstige Islam en Sharia wêreld oorheersing
te verkondig. Hierdie mense en hul ideologie is vasgekeer in 'n oeroue dimensie wat lankal nie meer sin maak nie.