Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home

Mohammed, profeet van Allah. Stigter van Islam (Gebore 570N.C. - Oorlede 8 Junie 632N.C.)
Mohammed is gebore in die maand van Rabi' al-awwal in 570N.C. Hy het behoort tot die Banu Hashim, een van die prominente
familie stamme  van Mekka. Banu Hashim was 'n groep stam in die Quraysh (Koreish) stam. Laasgenoemde was die prominen
te stam van Mekka.

Volle naam van Mohammed - Abu al-Qasim Muhammad ibn Abd Allah ibn  Abd al-Muttalib ibn Hashim.
Abu beteken "vader van" al-Qasim
"al-Qasim" was die naam van Mohammed se oudste seun.
"Muhammad" (The praised one) die kern persoon se ware naam.
ibn beteken "seun van"
Abd Allah (Abdullah)  was die profeet se vader (wat letterlik beteken "Dienskneg van Allah.")
Abd al-Muttalib (Abdul Muttalib of 'Abd al-Muttalib ) was die profeet se oupa (wat letterlik beteken "dienskneg van al-Muttalib,
want Mohammed was grootgemaak deur sy oom al-Muttalib. Sy regte naam was "Shaybah").
Hashim was die profeet se oupagrootjie.
Die vertaling van die naam is dus:
"Vader van al-Qasim, (is) Muhammed, seun van Abd Allah seun van Abd al-Muttalib seun van Hashim."

Die lewe van Mohammed

Voorstelling van Mohammed

Mohammed se lewenstydperk word opgedeel in twee periodes: die periode in Mekka voor die hijra (migrasie) in 570 - 622N.C.
en die periode in Medina na die hijra (622 - 632N.C.).

In Mekka
Die Moslems en Bahais glo dat hy 'n profeet van God was. Hy was gebore in Mekka in die jaar 570N.C. Sy vader Abdullah ibn
(seun van) 'Abd al-Muttalib het kort voor sy geboorte gesterf. Op die ouderdom van 6 jaar sterf sy moeder Aminah bint (dogter
van) Wah. Hy was daarna in die sorg van sy oupa Abd al-Muttalib, van die Banu Hashim stam van die Quraysh geplaas. Op die ouderdom van 8 jaar sterf ook sy oupa. Hy was nou onder sorg van sy oom Abu Talib, die nuwe leier van die Banu Hashim.
Rondom die ouderdom van 9 jaar het Mohammed sy oom vergesêl op handelsroetes tussen Sirië en Arabië. So het hy in kontak gekom met allerlei mense van verskillende nasionaliteite, gelowe, kulture en ook met Jode en Christene.Volgens oorlewering
het hy 'n Christen monnik met die naam van Bahira ontmoet. Later op die ouderdom van 25 jaar begin hy werk vir Khadija, 'n
ryk 40 jarige weduwee. Ongeag die ouderdoms verskil trou hulle (595N.C.) en was bo verwagting gelukkig tot en met haar dood
in 619N.C. Uit hulle huwelik is gebore vier dogters (Zaynab, Ruqayyah, Umm Kulthoom, en Fatimah) en twee seuns (al-Qasim
en `Abd-Allah). Maria al-Qibtiyya het geboorte geskenk aan die derde seun Ibrahim. As 'n gewoonte het hy dikwels weggebreek
na 'n 'n grot in die berg Hira vir gebed en meditasie. En dan op die ouderdom van 40 jaar (610N.C.) ontvang hy die eerste open-baring van God deur die aartsengel Gabriël (Jibril). Toe hy die stem van die engel hoor het hy gedink hy is in besit geneem deur demone (jinn). Verskrik het hy uit die grot gehardloop, teruggekyk en die engel gesien. Die proses van die openbaring van die Qur'an het begin wat uiteindelik 23 jaar sou duur. Eers in Makka (Mekka) oor 'n tydperk van 13 jaar en daarna in Medina oor 'n tydperk van 10 jaar. Daar was 'n onderbreking van 2 jaar en 6 maande tussen die eerste en tweede openbaring. By die huis aangekom het hy Khadija vertel wat met hom gebeur het. Sy het hom geglo. Eers het hy sy boodskap oorgedra aan familie lede
en vriende en 3 jaar daarna aan die mense in die omgewing. Die eerste persoon om Moslem te word was Khadija. Nog meer
mense uit die Mekka gemeenskap het Islam aangeneem.
Mohammed het teenstand en dreiging begin ondervind waarskynlik a.g.v. sy groeiende aantal volgelinge en sy veroordeling van
afgode aanbidding. Dit het bedreiging ingehou het vir die plaaslike stamme en die regeerdes, wie se rykdom gerus het op die
Kaäba wat op daardie stadium verskeie afgode gehuisves het, die middelpunt van die godsdienstige lewe in Mekka waar mense
uit verskillende Arabiese stamme en omgewings kom aanbid het. Selfs die Quraysh waarvan Mohammed lid was, was nie ingenome met Mohammed nie. Sy lewe was in gevaar so ook die van sy volgelinge. In 619N.C. sterf sy vrou Khadija en sy oom
Abu Talib. Dit was vir hom 'n groot terugslag. In dieselfde jaar trou hy met Sawda bint Zama en Aisha dogter van Abu Bakr. Aisha was bloot 6 jaar oud toe hy haar ingeneem het en 9 jaar oud toe hy haar as vrou geneem het. Uiteindelik verlaat hy Mekka.
In 620N.C. gaan Mohammed op die Isra en Mi'raj reistog wat saam met die engel Gabriel plaasgevind het in een nag. Sommige Moslems se dit was 'n geestelike reistog ander glo dit was fisies van aard.
In die eerste deel van die reistog, die Isra, reis Mohammed op 'n gevleuelde perd (Buraq) van die "Heilige Moskee" (al-masjidul-haram) wat geïnterpreteer word as die Kaäba (of Ka'aba) in Mekka na die "vêrste moskee" (Masjid al-Aqsa), wat Moslems identifiseer met die  Al-Aqsa Moskee in Jerusalem. In sommige Moslem kringe word dit betwyfel aangesien die Al-Aqsa Moskee nog nie bestaan het nie. In die tweede deel van die reistog, die Mi'raj, reis Mohammed vanaf Jerusalem na die hemel (van die 1ste hemel tot die 7de hemel) en praat met vorige profete soos Abraham, Moses en Jesus. Volgens oorlewering geskied
Mohammed se reis na die hemel vanaf 'n rots (al-Sakhra) waar die Rotskoepel vandag staan. Dit is geleë op die Haram el Sharif (Tempelberg) in Jerusalem. Die Rotskoepel (Qubbat as-Sakhrah), geleë in die atrium by Masjid al-Aqsa (al-Aqsa moskee) is self nie 'n moskee nie. Sy hemelvaart vanaf die rots is dan ook die rede waarom Jerusalem 'n heilige plek in die Islamitiese tradisie is.
In die Joodse tradisie het Abraham, sy seun Isak op die rots geoffer.

Die reis van Mohammed na die hemel op die rug van 'n Buraq. In sommige tradisies word die Buraq
voorgestel as 'n perd met 'n engel se kop met die stert van 'n pou.

 " The belief in the Ascension of the Prophet is general in Islam. Whilst the Asha'ri and the patristic sects believe
that the Prophet was bodily carried up from earth to heaven, the Rationalists hold that it was a spiritual exaltation,
that it represented the uplifting of the soul by stages until it was brought into absolute communion with the Universal
Soul." (Ali, The Spirit of Islam, p. 447).
"To this day those who believe that Muhammad actually went up to heaven and back remain overwhelmingly in the
majority and the event is commemorated once a year during the lailatul-mi'raj, "the night of the ascension", which falls
on the 27th night of the Islamic month of Rajab. In more recent times, however, prominent Muslim authors have rejected
the possibility of a physical ascent and have offered an assortment of alternative spiritual interpretations."

    "Now, it is agreed by all that Muhammad's Ascension was a matter of seconds or minutes instead of being days,
months or years, and the words used for it by all biographers is Miraj, the same as used by God for the ascension of
the angels or spirits who have no bodies . . . The Miraj is nothing but Inspiration or Revelation raised in degrees."
(Sarwar, Muhammad: the Holy Prophet, pp. 119, 122).

Mohammed reis na Medina. Dit word ook die eerste Islamitiese staat.

Mohammed se vlug van Mekka na Medina, 'n gebeurtenis wat bekend staan as die Hijrah