Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home

Eskatalogiese figure in Islam
Die Moslem Antichris staan bekend as Ad Dajjal....Al-Masih ad-Dajjal - Arabies vir "die vals messias." Hy is 'n bose figuur in
die Islamitiese eskatologie. Hy sal voorgee dat hy die Masih (Messias) is. Sy verskyning sal wees in die toekoms voor Yawm
al-Qiyamah (Dag van die opstanding). Hy is vergelykbaar met die Antichris en Armilus in Christen en Joodse eskatologie.
Volgens die Hadith het Mohammed geprofeteer dat die Al-Masih ad-Dajjal die laaste van 30 Dajjal of verleiers" (valse profete)
sal wees. Wanneer hy kom sal net drie stede gered word: Makka (Mekka), Madina (Medina), and Sham (Damaskus).
Die Moslem Jesus (Isa) sal uiteindelik die Dajjal (die vals Joodse Messias) en sy volgelinge vernietig in die stad van Lod, in Palestina. Die Al-Masih ad-Dajjal word beskryf as die "groot verleier"; hy het net een oog. Die ander oog is waarskynlik blind;
hy sal verklaar dat hy Jesus Christus (Isa) is en verklaar dat hy heilig is; hy sal Joods wees en sal gevolg word deur ondermeer Jode.

Al Masih Isa Ibn Allah "Die Messias Jesus Seun van God"
Isa al-Masih verwys na Jesus Christus, die Messias ook bekend as Isa ibn Maryam (Jesus seun van Maria). Christen
Arabiere verwys na Jesus as Yasu' al-Masih of Isa al-Masih. Jesus (Isa) is een van God se mees geliefde profete. Hy was
spesifiek gestuur om die kinders van Israel (bani-Israel) te lei. Jesus was in staat om wonderwerke te verrig, maar slegs deur
die wil van God. Verder het hy 'n Evangelie van God ontvang, bekend in Arabies as die "Injeel", en wat ooreenstem met die
Nuwe Testament. Maar, Moslems beweer dat die Nuwe Testament soos Christene dit vandag ken is verander en verteenwoor--
dig nie die oorspronklike nie.
Hoofstroom Moslems glo dat Isa weer sal terugkeer na die aarde aan die einde van tyd. Wanneer hy terugkom sal hy land
op die Kaaba, of land op die minaret van die Umayyad moskee in Damaskus of land in Jerusalem. Isa en al-Mahdi wat op dieselfde tyd kom sal saam die wêreld bevry van onreg en boodheid. Isa sal dan uiteindelik Ad Dajjal (vals messias) vernietig.

"He will descend on a Jamaat (group) that will be righteous at the time and comprising of 800 men and 400 women. The people
will be preparing for war at the time against Dajjal (the anti-Christ). It will be time for Fajr prayers, and Imam Mahdi will be the
Amir (leader). From the darkness of the dawn, a sound will suddenly be heard that "one who listens to your pleas has come"
-- the righteous people will look everywhere and their eyes will fall on Isa (A.S.). Briefly, at the time of Fajr, Isa (A.S.) will
descend. When descending, Isa (A.S.)'s hands will be on the shoulders of two angels (according to another source (Kab Abrar),
a cloud will carry him). On their insistence Hadhrat Isa will introduce himself. He will inquire about their enthusiasm and thoughts
on Jihad against Dajjal. Hadhrat Isa (A.S.) will descend on the eastern side near the Minaret in Damascus (or in Baitul-Muqaddus by Imam Mahdi). At the time Imam Mahdi will have proceeded forward to lead the Fajr Salaat. The Iqamat of the Salaat would
have been said (already recited) and Imam Mahdi will call Hadhrat Isa (A.S.) for Imamat (to lead the prayer), but he (Hadhrat Isa (A.S.)) will instead tell Imam Mahdi to lead the prayer since the Iqamat of that Salaat has already been said for him. Thus Imam Mahdi will lead the prayer, and Hadhrat Isa (A.S.) will follow him. After the ruku, he will make this statement: "Allah has killed
Dajjal and the Muslims have appeared."
"After the completion of Fajr Salaat (congregational dawn prayers), Hadhrat Isa (A.S.) will open the door behind him where
Dajjal accompanied by 70,000 Yahudis (Jews) will be. He will indicate with his hand to move away between him (Hadhrat Isa
(A.S.)) and Dajjal. Dajjal will then see Hadhrat Isa (A.S.). At that time every Kafir on whom the breath of Hadhrat Isa (A.S.) will reach, will die. His breath will reach up to the distance of his eyesight. The Muslims will then come down from the mountains
and break loose on the army of Dajjal. There will be war, Dajjal will retreat, and Hadhrat Isa (A.S.) will pursue Dajjal. Hadhrat Isa (A.S.) will have two flexible swords and one shield with him and with these he will kill Dajjal at the Gate of Hudd. He willl show
the Muslims the blood of Dajjal which will get on his shield. Eventually the Yahudis will be selected and killed. The swine will be killed and the cross broken. People will revert to Islam. Wars will end, and people will return to their respective countries. One Jamaat (group) of Muslims will remain in his service and companionship."
"Hadhrat Isa (A.S.) will go to Fajr Rawha and perform Haj or Umrah (or both) from there. He will also go to the grave of Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) and present his greetings and Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) will reply. People will live comfortable lives. The wall of Yajooj and Majooj (Gog and Magog) will then break."
"After his descension on earth, Hadhrat Isa (A.S.) will marry. He will have children, and he will remain on earth 19 years after marriage. He will pass away and Muslims will perform his Janaza Salaat and bury him net to Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam). (Tirmidhi)."  Mufti A.H. Elias. From: Hadhrat Esa (Alaihis Salaam): The Truth Revealed and Major Signs of Qiyamat
by Mufti Afzal Hoosein Elias.
Isa, die Moslem Jesus Christus (Isa) is nie die Jesus Christus van die Bybel en Evangelie nie al word
die soort idee geskep.
Soos alle profete in Islam word Jesus Christus gereken as 'n Moslem.
Islam verwerp die Christelike standpunt dat Jesus God of die Seun van God is. Volgens Islam is Hy nooit gekruisig
nie. In sekere gevalle word daar wel geglo Hy was gekruisig maar het nie gesterf nie. Na hy wakker was deur die nag,
en vanweë die skokke en pyn, het Jesus flou geword. Hulle het gedink hy is dood, en hom van die kruis verwyder.
Ander sê dat dit eintlik Judas of Simon van Cirene was wat verkeerdelik in die plek van Jesus deur die Romeine
gekruisig was. Daar bestaan verskeie opinies in die verband. Na alles het Jesus 'n natuurlike dood gesterf.
Soos Quran 3: 55 dit aandui: "O Jesus, I will cause you (Jesus) to die and raise you to Myself (Allah)."
As such, Muslims believe that Hadhrat Isa (A.S.) was raised to heaven. According to Hadith, he is on the
second heaven. Rasulullah (Sallallaahu Alayhi Wasallam=Peace be upon him) mentioned, "During the Meraj
(Ascension), I met Hadhrat Isa (A.S.) on the second heaven. I found him of medium stature, reddish white. His
body was so clean and clear, that it appeared as though he had just performed ghusal (ablution, cleansing of the
entire body) and come." In another Hadith, Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) mentioned to the Jews that,
" Hadhrat Isa (A.S.) is not dead, he will most surely return to you before Qiyamat
(the Day of Judgement)." Mufti A.H. Elias

"That they rejected Faith; that they uttered against Mary a grave false charge; That they said (in boast),
'We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger of Allah' but they killed him not, nor crucified him,
but so it was made to appear to them, and those who differ therein are full of doubts, with no (certain) knowledge,
but only conjecture to follow, for of a surety they killed him not:- Nay, Allah raised him up unto Himself; and Allah
is Exalted in Power, Wise;- And there is none of the People of the Book but must believe in him before his death;
and on the Day of Judgment he will be a witness against them" Qur'an 4:156-159

"God is not Jesus, and Jesus is not God. Even Jesus himself rejected this. God has said in the Qur'an:
 Indeed, they have disbelieved who have said, God is the Messiah (Jesus), son of Mary.  The Messiah said, Children
of Israel, worship God, my Lord and your Lord.  Whoever associates partners in worship with God, then God has forbidden
Paradise for him, and his home is the Fire (Hell).  For the wrongdoers,3 there will be no helpers.  (Qur'an, 5:72)

Dan het Hy ook nooit uit die dood opgestaan nie en Hy het ook nooit versoening vir die sondes van die mensdom
gedoen nie. Jesus, volgens die Quran is 'n gewone sterflike mens, wat soos alle ander profete deur God gekies is
om God (Allah) se boodskap te versprei. Hy het wel na die hemel gevaar waar Hy nou woon en vanwaar Hy na die
aarde sal neerdaal om die ad-Dajjal te verslaan.

"Jesus Christ:
Never actually died. He has always been alive in the tomb receiving medical treatment.
He was never buried underground, or in a coffin. He was laid on the floor, alive."

Moslems glo in die maagdelike geboorte van Jesus deur Maria (Maryam). Wanneer die engele aan Maria die
boodskap bring aangaande Allah se belofte dat sy 'n seun sal hê, was sy verbaas, want sy was 'n maagd.
 "Hoe kan dit wees?" het sy gedink, maar sy is daaraan herinner dat niks vir Allah onmoontlik is nie.

"Christ the son of Mary was no more than a messenger; many were the messengers that passed away before him.
His mother was a woman of truth. They had both to eat their (daily) food. See how Allah doth make His signs clear
to them; yet see in what ways they are deluded away from the truth"  Qur'an 5:75

Imam al-Mahdi (Die begeleide Een). Shia Moslems noem hom Al-Mahdi al­Muntadhar (Die verwagte Een). Dit word geglo
dat hy die verlosser van die mensdom is en dat hy die laaste Imam van 12 Imams sal wees. Hy sal saam met Isa - Isa Al-
Maseeh of Isa al Masih (Jesus Christus)  verreis met die doel om vrede en regverdigheid na die wêreld te bring en teen
Masih ad-Dajjal, die valse messias en sy volgelinge te veg.
Al-Mahdi sal die Kalifaat en die reinheid van die Islamitiese geloof herstel sodat Islam deel sal word van alle nasies en 'n
wêreld sal skep sonder verdrukking. Hy sal 'n nakomeling van Mohammed en die Fatimah wees. Wanneer hy kom sal hy die
laaste Kalief (khalifa) word en sal hy optree as verteenwoordiger vir Allah op aarde en sal hy 'n rewolusie lei om 'n nuwe Islami-
tiese wêreld te vestig. Dit sal insluit menige militêre veldtogte (jihad) insluitende die inval van baie nie-Moslem lande. Hierdie
verlosser van Islam sal regeer vir 7, 9 of 19 jaar volgens verskeie interpretasies, dit is voor die Dag van die Oordeel of Dag van
die opstanding (yawm al-qiyamah).

Hoewel die meeste Moslems Isa al-Masih en al-Mahdi as twee verskillende persone sien, stem ander nie saam nie. Laasge-
noemde glo Jesus (Isa) is beide Isa al-Masih en die imam Mahdi.