Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home

Die afgode en Hubal verdring Allah.
Die hoofstroom-Islamitiese denke hou vol dat die aanbidding van Allah oorgedra was deur Abraham en ander profete, maar
later in die pre-Islamitiese Arabië deur heidense tradisies en die aanbidding van ander gode verdring was. Mohammed se ein-
delike doel en roeping, word geglo, was juis om die suiwer Abramitiese aanbidding van Allah te herstel.

"The fact is, there were pagans who took over Mecca after Abraham and his son Ishmael had built it to
worship Allah the one and only God.. The pagans took over and put their own idols in the kabba to be worshiped
along side the monotheists who were still worshipping Allah alone. It was sort of an "everymans" worship place at
this point.The pagans had their moon god, sun god, earth god, water god, love god and any number of other gods."

In die "Huis van Allah" (Kaäba) was 'n groot afgodsbeeld Hubal gemaak staan, ander sê op die dak van die Kaäba. Soos beweer was Hubal 'n Maan-god en het oor tyd groot steun geniet. So groot dat hy die oppergod van die Kaäba geword het, en daarmee Allah in terme van dag-tot-dag aanhang en kultiese aanbidding oortref het. Hou in gedagte dat die menings en argumente rondom Hubal as Maan-god nie deur elke kenner ondersteun word nie. Hubal was eerder Allah se mededinger. (Yoel Natan. Moon-O-Theism. Vol. II, p.168. Ibid., p.167). Sekere praktyke het waarskynlik daartoe gelei dat Hubal en Allah met mekaar geassosieer was. Wat nie onmoontlik was nie. Of daar was 'n soort van konneksie of beide gode het spesifieke funksies vervul.
Volgens oorlewering het aanbidders na Allah gebid terwyl hulle langs die beeld van Hubal gestaan het. Soos in die geval van Abd
al-Muttalib, oupa van Mohammed. Hy het in die Kaäba na Allah gebid terwyl hy langs die afgod van Hubal gestaan het. As kind, was Mohammed voor Hubal gebring deur sy oupa (at-Tabari records in The History of the Prophets and Kings 1:157). Maar, dit
was ook Abd al-Muttalib wat Hubal geraadpleeg het in 'n saak waarin hy besluit moes neem watter kind van hom geoffer moes word. Ander gode was ook met Allah geassosieer.

"When they embark upon ships, they call upon Allah, putting their
faith in him (alone); but once he has delivered them safely
back to land, they associate (others with him)."  Qur'an 29:65.

Allat, Manat en al-Uzza, was gereken as medewerkers (associates) van Allah. Mohammed het ook Allah gedistansieer
van sy "godin dogters" en gesê dat die dogters was in die werklikheid manlike engele. Volgens Mohammed was Allah suiwer
god sonder medewerkers, metgeselle of dogters.

"They are naught but names which you have named, you and your fathers; Allah has not sent for them any authority.
They follow naught but conjecture and the low desires which (their) souls incline to; and certainly the guidance has
come to them from their Lord." Quran 53: 23.

Maan-god of nie, hoe word Hubal met Allah verbind? En hoe word Allah die Maan-god?
Tot nou wis ons van twee gode in die Kaäba: Hubal, die Maan-god en Allah, die onsienlike en alomteenwoordige god.

"History tells us two theories of Allahs existence in and around the Kaba Sharif: (1)   Pagans used to call the largest
Statue amongst the 360 deities as ALLAHwhom they used to consider the chief/supreme deity (god). Or, (2) Pagan
Arabs used to worship 360 deities inside Kaba Sharif, and they used to consider them different smaller deities under
the total control of a single most powerful chief deity called ALLAH who was invisible (Nirakar) and was the all-powerful,
all-knowing, and totally unknowable." Syed Kamran Mirza. faithfreedom

Maar verskeie teorieë en hipoteses voer aan dat Hubal en Allah eindelik dieselfde entiteit was. Hubal was Allah en Allah was
Hubal. Volgens Al-Vaqqidi ('n Moslem biograaf van Mohammed en historikus van Islam) was Allah eindelik Hubal. Die woord/
naam Allah (wat afgelei is van "al-ilah") was gebruik in die pre-Islamitiese tyd vir menige gode en was ook toegeskryf aan Hubal.
Hubal, 'n persoonsnaam, word beweer, was later vervang met die generiese Allah (die god) - "die god" tussen al die gode, die
oppergod van die Kaäba.
Dan word beweer dat die Allah, na wie die heidense Arabiere en Abd al-Muttalib gebid het, niemand anders was as Hubal
(Allah), die Maan-god nie.
Wanneer hulle na Hubal gebid het, het hulle Allah in die gebed gebruik. In 'n ander argument word daar verwys na die dogters
van Hubal; Allat, Manat en al-Uzza, wat ook die dogters van Allah genoem word. Dit beteken net een ding. Hubal en Allah
was een god, nl; die Maan-god.

Hoe ookal sy, met Mohammed se terugkeer na Mekka het hy al die afgode in en om die Kaäba vernietig, insluitende die van
Hubal, met die uitsondering van die Swart Klip (Hajar al Aswad) wat tot vandag in die oostelike hoek van die Kaäba pryk. Na vernietiging van die afgode het Bilal in opdrag van Mohammed op die dak van die Kaäba geklim en die "oproep tot gebed" uit-
gevoer. Vandaar dan die "oproep tot gebed" wat 5 keer per dag in Mekka gehoor word.
Na die vernietiging van Hubal en al die ander afgode, behou Mohammed "al-Ilah" (Allah) "die god" wat bo Hubal verhewe was.
Die Kaäba word gereinig en hertoegewy as die "Huis van Allah"en Allah word deur Mohammed verklaar as die enigste en
hoogste god wat deur alle mense gedien en aanbid moes word. "Die god" word toe "die God." Allah was nie meer net die
oppergod van die Kaäba en die Arabiese omgewing nie, maar is verhoog tot 'n universele god (God).

Met die opmars van Islam is politeïsme (Die geloof in menige gode) in Arabië uitgewis en vervang met monoteïsme (geloof in
een God, in hierdie geval Allah). Mohammed het egter al die heidense pre-Islamitiese rituele wat by die Kaäba uitge-
voer was, behou. Dit word tot vandag nagevolg tydens die Umrah en hajj. Sien wat Syed Kamran Mirza hieroor te sê het.

"Prophet Muhammad did his clever tactics of adapting many rites of paganism into Islam, in order to accommodate
Islam among the pagan Arabs. He made lots of political pacts with the Pagan Leaders such as Abu Suffian to
accommodate his new idea of religion and he agreed to incorporate many of the Pagan rituals in Islam. Prophet
Muhammad asked the pagans to worship only the Allah the largest God,......
In Islam many rituals performed (today) by devoted Muslims in the name of Allah are connected to the pagan
worship that existed before Islam. Pagans practices of the Pilgrimage of Kabah once a year--the Fast of Ramadan,
running around the Kabah seven times, kissing the black stone, shaving the head, animal sacrifices, running up and
down two hills, throwing stones at the devil, snorting water in and out the nose, praying several times a day toward
Mecca, giving alms, Friday prayers, etc. are strictly followed by Muslims today. Nobody can deny the fact that, all the
above rituals of Muslims Hajj todayexisted well before the arrival of Islam." Syed Kamran Mirza. faithfreedom

Dit sou beteken, die voortsetting van 'n misterieuse Hubal of Baal sisteem. Iets anders wat ook gebly het, is die Sekelmaan, simbool van die Maan-god. In die antieke wêreld kon die simbool van die sekelmaan gevind word in kleitablette, silinders, ens. Dieselfde simbool, word beweer,  pryk vandag op menige moskees en meestel as "Sekelmaan en ster" in vlae soos die van Pakistan, Algerië, Bosnië en Libië. En dan ook in die Halaal teken. Die Sekelmaan, simbool van die Maan-god is nou die simbool van Islam. Dit is nie waar nie, sê Islam. Die Sekelmaan (Sekelmaan en ster) word nie as tradisionele Islamitiese simbole deur Moslems erken nie.  Dit is 'n historiese simbool van die Turke, wat spesifiek verband hou met die Ottomaanse Ryk. 'n Sekelmaan en ster verskyn op die Turkse vlag. Sedertdien is die sekelmaan 'n algemene simbool wat gebruik word deur magtige Moslem
ryke.

           
Die Turkse vlag en 'n Sekelmaan op 'n Moskee. Die Arabiese term vir Sekelmaan is Hilal.

"It's not the symbol of Islam. It was the symbol of the Ottomans, and they placed it on top of Mosques which is not
allowed."
"The crescent moon symbol has nothing to do with Islam religion. It is not a religious symbol. It is just a political symbol
that had been first used in flags by the ottomans."

"It is true that a few Muslim countries mostly non-Arab have the crescent moon on their flags. But this has nothing
to do with Islam. Indeed, the star and crescent symbol are very ancient, dating back to early Sumerian civilization.
And long after the time of the Prophet (peace be upon him) the Ottomans adopted the crescent and the star into their
battle standard; though it had nothing to do with Islam." Bron. On Islam.

Hierdie is Yerah - Die Maan-god van Kanaän. In die 1950's is 'n groot tempel van die
Maan-god opgegrawe by Hazor in Palestina. Twee afgode van die maan-god
is gevind. Elkeen was 'n beeld van 'n man wat sit op 'n troon met 'n Sekelmaan uitgekerf
in sy bors.