Deurpad Afrikaanse Internet Tydskrif

OLD AGE HOMES - BEHUISING VIR BEJAARDES. Western Cape/Wes Kaap          Deurpad             Home

OLD AGE HOMES - BEHUISING VIR BEJAARDES. Western Cape/Wes Kaap
OLD AGE HOMES - BEHUISING VIR BEJAARDES. South Africa (Pretoria)
Alzheimer Verenigings/Alzheimer Associations

AA Tomlinson
Aandskemering
AGS Kuilsriver Tehuis vir Bejaardes Serepta
AGS Touwsrivier
Andre van der Walt
Andries Hamman
Arcadia Place
Aristea
Avondrust Utility Company
Awendrus
Beaconvale Home for the Aged
Beit-ul-Aman
Benevolent Park
Bergsig
Beth Rogelim
Boland Tehuis
Brevis
Carlisle Lodge
Chris Heunis
Clareinch War Memorial Home
Coronation Memorial Versorgingssoord Vir Bejaardes
De Kuilen
Douglas Murray
Edwin Theron
Erica Place
Esperanza
Fleur de Lis
G & A Starck
Geluksoord
GH Starck Centre
Goue Aar Old Age Home
Groeneweide
Groenland
Harold & Ella Sharpe
Hartenbos Bejaardesorg
Haven Homes
Heidehof
Helen Bellinghof
Helen Keller Society
Herberg ann See
Herfvreugde
Hesperos Utility Company
Highland House
Huis Disa
Huis Ebenaeser
Huis Jan Swart
Huis JJ Watson
Huis Johannes
Huis Klippedrift
Huis Lafras Moolman
Huis Luckhoff
Huis Martina
Huis Matzikama
Huis Maudie Kriel
Huis Moorrees
Huis Nerina
Huis Nuweland
Huis PJ Du Plessis Strauss
Huis Silwerjare
Huis van Liefde
Isak van Tonder
Jan Lange
Joseph Matwa
Kendrick House
Kensington
KSE Kraaifontein Tehuis
Kweekvallei
Ladies Christian
Le Roux Tehuis
Lettie Theron
Lilyhaven
Lingelihle Tehuis
Loeriehof
Lotus River
Magnolia Tehuis
Malan Jacobs
Marie Louw
Mimosa
Mosterthoek Tehuis
McNulty House
Nazareth
Nazareth House Home for the Aged
Nerina Gardens
Nerina Place
Nuwerus
Oakhaven
Ons Huis
Ons Huis
Ons Tuiste
Onse Rus
Overberg Tehuis vir Bajaardes
Palms Home for the Aged
Pam Brink
Parkhaven
Plumstead Rusoord
Princess Christian Home
Protea Tehuis
Ravenzicht
Robari Home
Rogelim Monte Rosa
Rosemoor Home
Rushof Tehuis
Rusoord Tehuis
Sarepta AGS
Sawas
Sederhof
Sederville Tehuis
Sen-Cit Resthaven
Silver Oaks Lodge Home
Silwerkruin
Soeterus
Sofca Frail Care
Somerkoelte
Spitskop
St. Johannes Heim
Beth Rogelim
Stilbaai Tehuis
Suideroord
Sunnyside Lodge
The Haven Commisioner I Gaither
Tuinqua
Tuishuis
 Uitsig Tehuis
Uitvlucht
Utopia Tehuis
Vergenoegd
Vermont Old Aged Home
Vredendal
Vrederus
Vygieshof Tehuis Vir Bejaardes
Witterkruin
Ysterplaat
Zandvliet
Zenobia du Toit
Zerilda Steyn
Zonnebloem
Zonnekus
A.J. Liebenberg
Van Oudtshoornweg 16 Swellendam
6 Plein Street, Malmesbury
Kerkstraat, Kuilsriver
13 Maitland Street, Touwsrivier
Durbanweg, Bellville
Baringstraat 10, Worcester
414 Main Road, Observatory, Newlands
 5 Koningin Street,  Durbanville
20 Rouwkoop Road, Rondebosch
Africa Street, Esselen Park, Worcester
Cnr Rambler & Pontiac, Mitchells Plain
Mars Road, Wynberg
Roselindstraat, Extention 6, Mosselbaai
22 Voortekkerweg, Riebeek-Wes
22 Alfred Street, Roggebaai, Cape Town
3 Alphen Street, Chrismar, Bellville, Sanlamhof
Kerkstraat 126, Worcester
116 Kommetjie Road, Fish Hoek
Cnr Lourensford & Swalle Road, Somerset West
36 Union Avenue, Pinelands
Impalaweg 24, Bridgton, Oudtshoorn
Skoolstraat, Kuilsrivier
12th Avenue, Retreat 46, Wynberg
Skoolstraat 2, Albertina
Overton Road, Silvertown, Newlands
Donaldsonstraat 11, Strand
Dirkie Uysstraat 27, Franschhoek
Frans Conradie Drive, Bellville
Tarentaalstraat 10, Stellenbosch
2 Greenturf Road, Hanover
Jakaranda Street, West Bank, Malmesbury
Fontein Street, Darling
Voortrekker Street 10, Grabouw
Cnr Old Paarl Rd & Klipheuwel Rd, Muldersvlei, Elsenberg
Graafreinettelaan, Hartenbos
15 Essex Street, Woodstock
Hoop Street 11, Caledon
2 Brown Street, Oudtshoorn
Links Drive, Pinelands
Kerkstraat 10, Gansbaai
Van Zyl Street, Bonnievale
Jackson Street, Beaufort West
234 Upper Buitenkant Street, Highlands Estate, Cape Town
Van der Stel Street, Tulbagh
Valentine Street, Cloetesville, Dennesig, Stellenbosch
Lourensrivier Road, Strand
Hoek Van Cradock en Fichatstraat Hoek, George
Skool Straat 17, Rustdene, Beaufort West
Sarel Cillierstraat 23, Napier
29 Brand Street, Rawsonville
Almaweg 42, Rosebank
Frederickstraat, Parow Valley
25 Paddock Street, Vanrhynsdorp
Van Riebeeck Street, Ceres
8 Heuwel Street, Moorreesburg
30 Piet Retief Street, Porterville
Sylvia Road, Claremont
Lylestraat 36, Ceres
Old Cape Road, Clinicbuilding, Grabouw
Van Zylswaart, Lambertsbaai
Koringstraat 38, Ladismith
Rosenow en Kerkstraat11, Riversdal
Burwana Straat, Nqubela, Robertson
Pittosporum Avenue, Thornton, Eppingdust
Cnr 12th Ave & Avro Avenue, Kensington, Maitland
Carnation Street, Scottsville, Kraaifontein
Pastorie Straat, Prince Albert
20 Vrede Street, Garden, Cape Town
Barry Street 38, Robertson
De Goedestraat, Hermanus
Privet Road, Bonteheuwel, Newlands
No 293 Building Avenue, Zolani, Ashton
Graham Street, Knysna
Buck Road, Lotus River, Newlands,
Baxterstraat, Bellville
 Wollie Bronkhorst Street, Laingsburg
18 Fagan Street, Somerset West
Mimosastraat 12, De Doorns
Eeufeesstraat 37, Wolseley
19 Regent Street, Woodstock
1 Derry Street, Vredehoek, Cape Town
Nazareth Close, 13th Street, Elsies River
60 Upper Recreation Road, Fish Hoek
Vygie Road, Bishop Lavis, Newlands
Russel Street 85, Worcester
Zuurberg Road, Heideveld, Newlands
114 Montagu Street, Mossel Bay
76 Park Street, Citrusdal
Dreyer Street, Bellville
122 Hoog Street, Mosselbay
De La Vignestraat 40, Riviersonderend
Walvisbaai
Myburghstraat 16, Strand
5 Mortlake Road, Wynberg
Birmingham Road, Plumstead
28 Rhodes Avenue, Mowbray
Alicestraat 127, Goodwood
9th Laan 161, Kraaifontein
1 New Street, Somerset West
5 Faure Street, Tuine, Kaapstad
Attaqua Street, Rosemoor, George-Industria
24 Bauhunia Street, Huguenot, Paarl, Nederburg
Devinestraat 4, Paarl
Sammuelstraat, Sarepta, Kuilsrivier
3 Cedar Ave, Pinelands
President Brandstraat 2, Clanwilliam
Ou Kaapseweg, Clanwilliam
Cnr Gordons Bay & Broadlands Rds, Rusthof, Strand
17 Reitz Street, Somerset West
Fonteinstraat, Wellington
8 Olivier Street, Strand
Hospital Road, Hermanus
Kerkstraat, Lambertsbaai
Beaufort Straat 18, Murraysburg
155 Frans Conradie Drive, Parow, Bellville
22 Alfred Street, Roggebaai, Cape Town
Perlemoenlaan, Stilbaai
Smith Street, Bredasdorp
11 Morpeth Road, Plumstead
-------
Church Street,George
Baron van Reedestraat 63, Oudtshoorn
ME Rothmans Street, Parow-Noord
Piet Retiefstraat, Montagu
Dorpstraat, Stellenbosch
Hoofstraat 188, Paarl
Gladstone Street, Hornlee
39 Voortrekker Street, Vredendal
33 Muller Street, Villiersdorp
Andries Pretoriusstraat 16, Calitzdorp
Uranusstraat, Vredenburg
Van Riebeeck Street, Ysterplaat
Misica Avenue, Macassar, Somerset West
Fouriestraat 31, Heidelberg
231 Main Road, Newlands
Caledon Street 61, Cape Town
Ashton Straat, Milnerton
Bergstraat 12, Piketberg
028 514  1192
021 548 950
021 903 4180
023 358 1581
021 946 1685/9
023 347 1558
021 686 7830
021 976 3166
021 689 8346
023 342 4949
376 1440
021 761 1542
044 691 2481
022 461 2535
021 425 2138 /9
021 946 4170
023 347 2745
021 782 3013
021 852 1722
021 531 4364
044 272 2702
021 903 7055
021 797 7612
028 735 1214
021 686 7830
021 854 7393
021 876 2411
021 948 1844
021 887 3124
021 691 9354
022 486 6240
022 492 2665
021 859 4209
021 884 4600
044 695 2386
021 447 7422
028 214 1755
044 272 0042
021 531 5311
028 384 0501
023 616 2170
023 414 346
021 461 1100
023 230 0245
021 889 7158
021 854 3763
044 874 3039
023 414 3413
028 423 3862
023 349 1190
021 689 3612
021 931 1235
027 219 1110
023 312 1950
022 433 1477
022 913 2228
021 671 1005
023 312 2308
021 859 2283
027 432 1160
028 551 1075
028 713 2526
023 626 5231
021 534 2961
021 593 2270
021 987 4550
044 272 0042
021 465 3117
023 626 3163
028 312 3722
021 686 7830
023 615 2015
044 382 2721
021 686 7830
021 292 4147
023 551 1400
021 852 2347
023 356 2345
023 231 0282
021 447 6334
021 461 1635
021 932 7318
021 782 6106
021 686 7830
023 343 3434
021 686 7830
044 691 1039
022 9212208
021 948 2688
044 691 1039
028 261 1231
09 264
021 854 7393
021 883 3600
021 761 2323
021 686 4119
021 591 4171
021 988 7454
021 852 3433
021 423 8173 /4
044 871 1342
021 862 2230
021 872 1982
021 906 0800
021 531 4770
027482 2151
027 482 1443
021 845 8502
021 851 5711
021 873 1040
021 854 8950
028 312 3236
027 432 1150
049 844 0023
021 939 6196
021 425 2138 / 9
028 754 1560
028 424 1080
021 797 0792
021 889 5031
044 874 5760
044 272 0042
021 939 0116
023 614 1480
021 887 6884
021 872 5516
044 385 0593
027 213 3040
028 840 1435
044 213 3745
022 713 2239
021 511 8119
021 857 1092
028 722 1440
021 531 6637
021 914 2686
021 552 2074
022 913 1228