Pretoria Tuine, Skole en Geskiedenis                Resepte                      Deurpad                 Home

Pretoria Tuine is 'n rustige voorstad met 'n eietydse geskiedenis. Onvergeetlike herinneringe van die goeie ou skooldae, die  jong-
mens lewe daar en die omgewing self sal altyd bly voortbestaan. Hoe kan ons ooit vergeet?  


Foto. Beswill woonstelle op die hoek van Elsa en Weir strate.


Hoofingang Hoër Tegniese Skool Pretoria Tuine

Hoër Tegniese Skool Pretoria Tuine

Hoërskool Tuine

Meer omtrent die Geskiedenis van Pretoria Tuine en omgewing:
Die ontstaan van 'n dorpsgebied.
Lees gerus meer oor die volgende interessante feite op die webtuiste
Volgens aanduidings uit: Die Geskiedenis van Hercules saamgestel deur R. Peacock 1951, het die oorspronklike plaas
Daspoort aan M.W. Pretorius behoort en is later jare uitverkoop en onder verdeel.
Van der Hoff Weg is vernoem na ds. Dirk van der Hoff. Ds. van der Hoff was die eerste predikant van die ou Transvaal en stigter
van die Nederduits Hervormde kerk.
Wie was Ollie Deneyschen?, en wat het hy gedoen om te regverdig dat die Daspoorttonnel se oorspronklike naam ter wille van hom verander is?

   
Die Poort 1902 - Oorpronklike staal brug in vd Hoffweg - PPC Factory 1928 - Daspoort tonnel in aanbou