Die Wëe van Islam
Die Weste, Islam en die res van die wêreld, saam op een verhoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Home

Probleme rondom Moslem immigrante
Moslem teenstand. Nie-Moslems se menings en persepsies met betrekking tot Islam en Moslems
Daar word beweer:
Islam wil westerse samelewings oorneem en daarna die wêreld. Hulle hoofdoel is om die weste deel te maak van hul Islami-tiese sisteem. Islam is meer as net 'n godsdiens, dit is 'n ideologie.

Hierdie persepsie vind sy oorsprong in uitlatings van Moslem fundamentalisme. Moslem ekstremiste se plan is
om eerste Europa te neem en daarna die Verenigde State en dan die res van die wereld. Laastens word Israel vernietig.
Die propaganda is dieselfde as die van Nazi Duitsland. Dit is dieselfde haatspraak, paranoia en "ons teen hulle"sindroom.

Nie net neem hulle buurtes oor nie, maar ook groot stede.

Sekere dorpe en stede in onder andere België, Brittanje, Swede, Duitsland en Frankryk toon reeds 'n merkbare aantal Moslem
immigrante. Dit kan nie ontken word nie. En dat hulle wel in beheer is van sekere areas in sommige dorpe en stede, kan ook nie ontken word nie. Verder is Brussels in België binne hul versier. So ook Malmö in Swede, Amsterdam in Nederland, Marseille in
Frankryk en London waar wit Britte alreeds in die minderheid is. Net 45% van die London populasie. Hierdie stand van sake is
van groot bekommernis. Maar dit beteken nie dat Wes Europa onder Moslem beleg is nie, nie nou of in die toekoms nie.

Moslems in Nederland

In 'n onlangse studie word getoon dat nie die Verenigde Koninkryke of Europa gevaar staan om deur Moslems oorgeneem
te word nie, wat regses en doem profete ookal glo. Die studie wys ook op die volgende: Die globale Moslem populasie sal met
sowat 35% groei oor die volgende twee dekades - van 1.6 biljoen tot net oor die 2 biljoen in 2030. Die Moslem populasie sal teen
'n stadiger pas groei in vergelyking met die laaste twee dekades. Verder sal ook 79 lande in 2030 oor 'n miljoen en meer Moslem
inwoners beskik. In 2030 sal meer as die helfte van die wêreld se Moslems in die Asië-Stille Oseaan-streek woon, en sowat 20% sal in die Midde-Ooste en Noord-Afrika woon. Pakistan sal Indonesië oortref as die land met die enkele grootste Moslem bevol-
king. Frankryk sal ook nie afstuur op 'n Islamitiese republiek teen 2048 nie, en ook nie Duitsland nie. Bron. Pew Research
Religion and Public Life Project. The Future of the Global Muslim Population. January 27, 2011.

In die volgende tabel word die aantal Moslems in Europese lande in 2010 en die geprojekteerde persentasie Moslems teen 2030 uitgebeeld. Persentasie gewys sal hulle in elkeen van die lande nog vêr in die minderheid wees.

Aantal Moslems in die volgende Europese Lande 2010 en teen 2030
Lande
Moslem Populasie
na berekening in
2010
Persentasie Moslems
2010
Projekteerde
Moslem Populasie
teen 2030
Projekteerde
persentasie Moslems
teen 2030
Oostenryk
475, 000
5.7%
799, 000
9.3%
België
638, 000
6.0
1, 149, 000
10.2
Denemarke
226, 000
4.1
317, 000
5.6
Finland
42, 000
0.8
105, 000
1.9
Frankryk
4, 704, 000
7.5
6, 860, 000
10.3
Duitsland
4, 119, 000
5.0
5, 545, 000
7.1
Griekeland
527, 000
4.7
772, 000
6.9
Ierland
43, 000
0.9
125, 000
2.2
Italië
1, 583, 000
2.6
3, 199, 000
5.4
Luxemburg
11, 000
2.3
14, 000
2.3
Nederland
914, 000
5.5
1, 365, 000
7.8
Noorweë
144, 000
3.0
359, 000
6.5
Portugal
65, 000
0.6
65, 000
0.6
Spanje
1, 021, 000
2.3
1, 859, 000
3.7
Swede
451, 000
4.9
993, 000
9.9
Switzerland
433, 000
5.7
663, 000
8.1
Verenigde Koninkryk
2, 869, 000
4.6
5, 567, 000
8.2
Totaal
18, 267, 000
4.5
29, 759, 000
7.1

Moslem populasies in ander lande teen 2030.
Israel - 2.1 Miljoen
Rusland - 18.6 Miljoen
Kanada - 2.7 Miljoen
Pakistan - 256, 117, 000
Indonesië - 238, 833, 000
Indië - 236, 182, 000
Bangladesj - 187, 506, 000
Nigerië - 116, 832, 000
Egipte - 105, 065, 000
Iran - 89, 626, 000
Turkye - 89, 127, 000
Afghanistan - 50, 527, 000
Irak - 48, 350, 000

Streek verteenwoordiging
Asië-Stille Oseaan (Asia-Pacific) omvat Sjina, Pakistan, Viëtnam, Indië, Thailand, Singapoer, Indonesië, Australië, Suid-Korea, Japan, Taiwan, Filippyne en Maleisië - Geraamde Moslem Populasie - 2010 (1, 005, 507, 000) - 2030 (1, 295, 625,000)
Midde Ooste - Noord Afrika - Geraamde Moslem Populasie - 2010 (321, 869, 000) - 2030 (439, 453, 000)
Sub-Sahara Afrika - Geraamde Moslem Populasie - 2010 (242, 544, 000) - 2030 (385, 939, 000)
Europa - Geraamde Moslem Populasie - 2010 (44, 138, 000) - 2030 (58, 209, 000)
Amerikas - Geraamde Moslem Populasie - 2010 (5, 256, 000) - 2030 (10, 927, 000)

Verder word ook beweer:
Moslem waardes en westerse waardes kan nie meng nie.
Hulle teer op welsyn toelae.
Daar is te veel Moslems in verskeie lande.
'n Groot aantal westerlinge hou net eenvoudig nie van Moslems nie. Hulle will hulle nie as bure he nie. En wil nie met hulle
       meng nie.Moslems is 'n kanker.
Daar word beweer Moslem immigrante weier om te integreer in westerse samelewings. Hulle skei hulleself van die groter samelewing as 'n geheel. Dit is asof daar 'n land binne 'n land is. Hulle toon geen verbintenis tot demokratiese instellings
       nie en spot met die liberale vryhede. Hulle voel nie tuis in die Europese samelewing nie en verkies eerder om onder mekaar
       te leef,  'n relatief selfonderhoudende gemeenskap te vorm en slegs die minimum bande met die res van die samelewing
       te handhaaf. Waar immigrante (meestal Moslems) ookal woon is daar sekere elemente tussen hulle wat net eenvoudig radi-
       kaal en buite beheer is. Hulle is gedurig betrokke in misdaad.

Moslem integrasie, is dit wel suksesvol of nie?

Maar eerstens: Wat is Integrasie en Assimilasie?
Assimilasie beteken: 'n Persoon of 'n groep persone van 'n ander geloof en kultuur word deel van 'n ander etniese
groep of gemeenskap wat die meerderheid vorm. Dit beteken die meerderheid se waardes, taal, gewoontes, ens
word aangeneem. Hy/sy word dan soos die res.
Integrasie of integrering beteken: 'n Persoon of 'n groep persone van 'n ander geloof en kultuur word deel van die
groter gemeenskap maar met die verskil; 1) dit vereis die aanneming en die onderhouding van die land se wette,
regte en alles wat in lyn is daarmee, maar in die proses 2) behou hy/sy hul geloof, waardes, identiteit, kultuur en
gewoontes. Ons praat dus hier van 'n multikulturele konsep
.
Moslem integrasie en assimilasie is 'n brandpunt veral in Wes Europa. Dit het al aanleiding gegee tot konflikte, rassespanning,
isolasie van Moslems en menige ander probleme.
Om te beweer alle Moslems integreer nie, is onwaar. Groot getalle Moslems is goed geïntegreer in die westerse samele-wings. Byvoorbeeld: In 'n verslag is bevind dat Moslems in Switserland goed geïntegreerd is. So ook in Brittanje waar die meer-
derheid Moslems voel hulle behoort in die land en dat hulle trots is op hul Britse burgerskap. Dieselfde gebeur in Amerika en
ander lande. Meerderheid Moslems ondersteun instellings van die staat, is wetsgehoorsaam, volg die politiek, is betrokke in verskeie organisasies, dien in politieke en munisipale rade, ens. Hierdie betrokkenheid, houdings en gewoontes weerspieël hul integrasie in Europa en ander westerse lande, en steun nie self-segregasie in parallelle samelewings nie.
Maar dan is dit wel so dat menige Moslems 'n probleem het met integrasie. Nou waar lê die probleem dat baie Moslems
in die algemeen nie suksesvol kan integreer nie of selfs weier om te integreer?
Hulle is teen vryheid van spraak, teen demokrasie en teen baie ander westerse beginsels. Islam se waarde sisteem is verskil-
lend van die van die weste. Dit beteken hulle sal groot veranderinge in hul identiteit en waardes moet ondergaan om die waardes
van westerse samelewings te aanvaar. Om van hom te verwag om sy Islam tradisies, geloof, ens te laat vaar is nie so eenvoudig nie.
En dan is daar 'n probleem met die sogenaamde "vryheid" van die weste. Westerse waardes en westerse liberalisme volgens
hulle is immoreel, het geen sin van rigting nie, daar is geen morele leiding en geen sin van verantwoordelikheid teenoor hul
vrouens en kinders nie. Die seksuele rewolusie, prostitusie, alkhohol misbruik en gay regte is 'n euwel en is teenstrydig
met Islam. Moslems aan die ander kant bevorder familie waardes, gehoorsaamheid aan ouers, verdra geen immoraliteit nie.
Dit is die plig van enige Moslem in die weste om sy godsdienstige identiteit te bevestig en hom te distansieer van enigiets wat teenstrydig is met Islam. Nie-Moslems word beskryf as ongelowiges (infidels). Moslem immigrante word aangemoedig om
hul godsdienstige identiteit bokant nasionale en etniese identiteite te plaas en om die belange van 'n globale Moslem nasie te bevorder. Verder wil hulle net hul Islamitiese tradisies en oorleweringe en gemeenskappe behou en bewaar en nie probeer
om die moderne weste slaafs na te volg en klaaglik daarin te mislik soos in die laaste tyd nie. Moslems het hul eie identitiet.
Hulle het nie nodig om te integreer nie. Islam is wat hulle definieer en laat uitstyg bo die res. Dit is vir hulle belangrik om hul
taal te leer en hul kultuur te verstaan. Hulle is Moslems en is daarom veronderstel om uniek te lyk. Hulle wil in elke geval nie
deel van 'n samelewing word wat teen hulle diskrimineer nie. Islamphobia - vrees, haat, onvriendelikheid, diskriminasie, onregeverdigheid en vooroordeel aangevuur deur negatiewe stereotipes marginaliseer Moslems en sluit hulle uit die sosiale, politieke en publieke lewe. Hierdie is van die redes waarom Moslems eerder aparte Moslem gemeenskappe vorm.
Veral die jonger geslag vind dit moeilik om in te pas - hulle voel nie deel van 'n westerse gemeenskap nie en onttrek dan.
Moedeloos en ontnugter deur die mislukking van integrasie neem talle van die jongmense jihad op teen die Weste. Hulle
word geradikaliseer deur Jihadi groepe of Jihadistiese terroriste groepe (Moslem militantes). Hierdie groepe behoort aan die
globale jihadistiese beweging. Die beweging is diep godsdienstig en sentreer op Islam. Laasgenoemde word verdedig teen
die korrupte invloed van nie-Moslems. Islam, word geglo, is die antwoord op elke denkbare probleem wat deur Moslems in
die gesig gestaar word, en dat daar met jihad 'n idealistiese pan-Islamitiese Moslem gemeenskap gebou kan word. Dit het
die beweging uiters gewild gemaak onder Moslems wêreldwyd. Selfs die meer gematigdes vind ook uiteindelik toevlug tot die radikalisme. So word hulle uiteindelik deel van 'n Moslem nagmerie. Hulle is gevaarlik en toegewyd. Die Jihadi is byvoor-
beeld betrokke by die werwing van Moslem jongmense in Europese lande om na Sirië te gaan, by die rebelle aan te sluit en
die regering daar omvêr te werp. Salafis-Jihadistiese groepe het gepoog om in Egipte 'n Kalifaat (khila-fa) te vestig en Sharia
wet te implementeer. 'n Kalifaat is 'n Islamitiese staat gelei deur 'n Kalief (khalifa). Die kalifaat verteenwoordig die politieke
eenheid van die hele gemeenskap van Moslem getroues (die Ummah) gelei deur 'n enkele kalief. Die Kalief, en ander
amptenare is verteenwoordigers van die mense en van Islam en moet regeer volgens die grondwetlike en godsdienstige wet (sharia).

Met betrekking tot 'n Kalifaat
Op hierdie stadium bestaan daar geen Kalifaat nie. Die laaste Kalifaat, die Ottomam Kalifaat, was amptelik afgeskaf deur die
eerste president van die Turkse Republiek, Mustafa Kemal Ataturk.
Na die dood van Mohammed, was 'n kalief (opvolger) gekies om in sy plek te regeer. Die eerste kalief was Abu Bakr, na hom
Umar ibn al-Khattab, dan Uthman ibn Affan en Ali ibn Abi Talib. Sunni Moslems erken hierdie eerste vier as die Khulafa-ur-Ra-shideen kaliefs. Umar ibn al-Khattab was die bekende Omar, seun van al-Khattab. Die Shiite erken Ali as die eerste kalief. Na
Ali se dood word Muawiya die 5de kalief en stig die Umayyad dinastie. Die hoofstad was Damaskus. Onder Umayyad (661 -
750) het die Islam Ryk wyd uitgebrei.
Die Abbasid familie, afstammelinge van die Profeet se oom, verslaan die Umayyad familie in 749 - 50N.C. Die Abbasid dinastie
(749 - 1258) word somtyds die Kalifaat van Baghdad genoem. Hierdie Kalifaat sou kwyn oor die volgende 5 eeue. Een Umayyad, Abd ar-Rahman, het ontvlug na Spanje. Daar is die Emirate van Cordoba gevestig in 780. Dit het later die Kalifaat van Cordoba geword. 'n Derde Kalifaat was gestig deur die Fatimids in Egipte, Afrika (909 - 1171). Hulle het Kairo gevestig as hoofstad. Intus-
sen het die Ottoman Ryk gegroei in sterkte en verslaan die Mammeluke in 1517 en annekseer die Arabiese lande. Die laaste
Abbasid vors in Kairo, al-Mutawakkil III, word as gevangene na Konstantinopel geneem, waar hy onder druk sy heerskappy oor- gegee het aan Selim I. Selim I het die titel van kalief oorgeneem. Die titel word behou tot en met die laaste sultan Mohammed VI
se afsetting. Hy was kortliks opgevolg deur sy neef. In 1923 het die Republiek van Turkye tot stand gekom. En in 1924 word die Kalifaat afgeskaf deur die eerste Turkse president Mustafa Kemal Ataturk.

Die hoofstroom Moslems glo dat die Kalifaat amptelik geeindig het na die einde van Ali se leierskap en nie met die val van die
Ottomans nie. Alle kaliefs na Ali word gesê was nie wettig nie omrede hulle nie deur alle Moslems aanvaar was nie. Na afskaf-
fing van die Ottoman Kalifaat het talle Islamitiese instansies gevra vir die herinstelling van die Kalifaat. So ook Islamitiese extremiste, met die verskil, dit moet 'n wêreldwye Kalifaat wees wat uiteindelik die Weste sal oorwin ten gunste van 'n een wêreld regering wat Sharia insluit.