Die Noord Hollandsch Kanaal                                               Deurpad                                          Home

Die Noord Hollandsch Kanaal

Die Noord Hollandsch Kanaal loop vanaf Amsterdam na Purmerend na Alkmaar en dan na Den Helder aan
die see. Daar was egter geen verbinding tussen Zaandam en die Noord Hollandsch Kanaal nie. 'n Verbinding
tussen die Zaan en die Noord Hollandsch Kanaal word wel in 1849 bewerkstellig met die aanlê van die
Kogerpolderkanaal naby West-Graftdyk. Die Tochtsloot by Westknollendam is die verbinding tussen die Zaan
en die Markervaart.  Die Noome familie het hierdie binnevaart roete gebruik om die Noord Hollandsch Kanaal
te bereik. Sien die pink omlynde roete. Sien ook die vir meer detail gegewens. In die Noord Hollandsch Kanaal
gekom vaar hulle na Alkmaar na De Nieuwe Diep.

Kaart: Die verbinding van die Noord Hollandsch
Kanaal met die Zaan deur die Kooger polder naby
West-Graftdyk.
Tekening wys ook die laaste deel van die Marker
Vaart tussen Wouderpolder en die Kooger Polder
naby Alkmaardermeer. Datum voorstelling 1850.
Tekening: Gemeente Archief Zaanstad

Sien vergrote kaart wat die Noord Hollandsch
Kanaal tot by Den Helder aandui.
Meer omtrent die Noord Hollandsch Kanaal
In opdrag van koning Willem I word daar in 1819 begin met die grawe van die 80km Kanaal begin omrede
die eindelike roete oor die Zuiderzee moeilik en tydrowend was. ( Sien opskrif:Om te vaar oor die
Zuiderzee was moeilik en tydrowend)
Op 4 Desember 1824 word die kanaal geopen en op 15 Desember 1824 seil die eerste groot skip daarop.
So het Amsterdam 'n direkte verbinding met die see by Den Helder en De Nieuwe Diep verkry.
Maar met die skeepvaartbedryf en groter skepe word die kanaal te klein. 'n Ander meer haalbare kanaal
bekend as die Noordzeekanaal tussen die Amsterdamse hawe en IJmuiden word tussen 1870 en
1874 aangelê. Dié was 'n veel korter verbinding met die Noordsee.
IJmuiden is 'n stad in die gemeente Velsen, provinsie Noord-Holland. Die Noordzeekanaal is daar via die
sluise met die Noordsee verbind.
Die kaart (lugfoto) toon die Kanaal tussen die Noordsee, Ijmuiden en Amsterdam. 'n Insetsel toon die sluise
by Ijmuiden.
Kaart. Regs. Die Noord Hollandsch Kanaal en die Noordzeekanaal word aangedui