De Nieuwe Diep                                                       Deurpad                                           Home

De Nieuwe Diep

Aanvanklik was daar nie veel belangstelling in die skep van 'n hawe in De Nieuwe Diep nie. Tog word daar
in 1781 begin met die ontwikkeling van 'n oorlogshawe - dié word in 1811 amptelik verklaar as oorlogshawe
waarna begin is met die bou van forte op strategiese plekke.
Alhoewel De Nieuwe Diep eindelik bedoel was vir oorlogskepe doen ook handelskepe daaraan.
Intussen ontwikkel Den Helder tot hawestad en word in 1850 aangewys as werklike voorhawe van Amster-
dam,wat beteken dat skepe daar "gelaat en gelaai" kon word.
Tot voordeel van Den Helder was die Noord Hollandsch Kanaal. Dit het nie net tot voordeel van Amsterdam
gestrek nie maar ook vir die hawestad deurdat dit meer reisergers en ander voordele tot gevolg gehad het.
In 1826 word die eerste stoomboot in diens geneem en in die jaar daarop word die Nieuwe Rijkswerf
Willemsoord oopgestel.

Texel en 'n klein deel van Den Helder

Vergroting van Den Helder en Nieuwediep omgewing