Plek en straatnaam veranderinge in Suid Afrika. 'n Komiese perspektief

                                                                             Deurpad                                                                          Home

Wanneer plek en straatnaam veranderinge ter sprake kom, raak ons ontsteld en kwaad. Ook dan met goeie redes. Niks om
oor sleg te voel nie want ongewone en somtyds komiese en sinnelose plek en straatname kom voor in baie lande.

In Pretoria sien ons die volgende straatnaam veranderinge wat heel ongewoon en in die volksmond sekerlik "Grieks" is.
Pretorius - Will not change
Schoeman na Francis Baard
Van der Walt na Lilian Ngoyi
Andries na Thabo Sehume
D F Malan na E'skia Mphahlele
Prinsloo na Sisulu
Genl Louis Botha na January Masilela
Skinner na Nana Sita
Church Street:
Van Nelson Mandela na Church Square - Helen Joseph
Van Nelson Mandela na R511 - WF Nkomo
Van Nelson Mandela na the East - Stanza Bopape
Van R511 na West - Elias Motswaledi
Leah Mangope na Peter Magano
Lucas Mangope na Molefe Makinta
Jacob Mare na Jeff Masemola
Walker Charles na Justice Mohammed
Queen Wilhelmina Ave na Florence Ribeiro
Mears/Beatrix/ Voortrekker na Steve Biko
Hendrick Verwoerd na Johan Heyns
Hans Strijdom na Solomon Mahlangu
Mitchell na Charlotte Maxeke
Esselen na Robert Sobukwe
Vermeulen na Madiba
Schubart na Sophie De Bruyn
Potgieter na Kgosi Mampuru
Paul Kruger - Will not change
Proes na Johannes Ramokhoase
Michael Brink na Nico Smith
Duncan na Jan Shoba
Zambezi na Sefako Makgatho

Ongewone en somtyds komiese en sinnelose plek en straatname kom voor in baie lande.
(Kliek fotos om meer van die soort name te sien)

 

     

In Brittanje sien ons onder andere:
Lickers Lane (Merseyside)
Lickfold (West Sussex)
Lickey End (Worcestershire)
Pork Lane (Essex)
Pratts Bottom (Kent)
Prickwillow (Cambridgeshire)
Pump Alley (Middlesex)
Scratchy Bottom (Dorset)
Shingay cum Wendy (Buckinghamshire)
Whip-Ma-Wop-Ma-Gate (York).....Sien meer hier

En in Amerika:
Blissful
Booger Branch
Butts Wynd
Chicken Dinner Road
Delighted Circle
Devil's Thumb
Dingleberry Road
Divorce Court
Donkey Milk Lane
Doo Dah Lane.....Sien meer hier